logo
verkostot
Nätverk för miljöfostran på andra håll i Finland

LUMA-centrets verksamhet sammanför olika ämnen, institutioner och utbildningsnivåer från grundläggande utbildning till högre utbildning.

Ympäristöjyvät, en resursbank för fostran, utbildning och information som främjar hållbar utveckling i Norra Savolax.

Samarbete kring miljöfostran i Tavastland Hyrrä

Miljöfostran i Mellersta Finland Piispala

Samarbete kring miljöfostran i Birkaland Pyy

Samarbete kring miljöfostran i Egentliga Finland Haavi