logo
VÄLKE - Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä

Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 19.2.2016. VÄLKE-ryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja on nyt uudelleen nimetty kaksivuotiskaudeksi 2016-2018. Ryhmässä on edustajat 21 eri organisaatiosta.

Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista myös laajemman yhteistyöverkoston voimin. Yhteistyöverkoston avulla eri tahojen tuottama tieto on helpommin kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Enemmän tietoa ryhmästä saat oheisesta asettamispäätöksestä.

Syksyllä 2013 toteutettiin kysely koskien ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden nykytilaa Uudellamaalla.  Kysely kartoitti toimintakentällä tapahtuneita muutoksia, työn vaikuttavuutta ja tulevaisuuden tarpeita. Kysely tehtiin osana ympäristökasvatusstrategiaa valmistelevaa Rattailla –hanketta. Vastaavanlainen kysely toteutettiin myös vuonna 2010 osana Osaamispankki -hanketta.
Lue lisää vastauskoosteesta: Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden nykytila 2013

Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät Suomessa