logo
valineistot tilat
Utrustning och redskap

Kärl, släpkärror och rollkläder kan lånas. Till Återanvändningscentralen kan man lämna saker som är användbara men som man själv inte behöver bl.a. via insamlingsbilarna. Från Återanvändningscentralen kan man också hämta hobbymaterial som företagen donerat. Hobbybörsar finns i samband med Återanvändningscentralens butiker. / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral

Kikare, kompasser, håvar, trangiakök kan lånas / Vantaan luonnonystävät / Espoon nuoret ympäristönsuojelijat

Kikare kan hyras samt ryggsäckar med material för rundan Viikareiden Viikki lånas från Gardenia-Helsinkis kundtjänst. / Gardenia-Helsinki

Borgå naturskola lånar ut redskap för undersökningar och upptäcktsfärder i naturen. Redskapsutlåningen betjänar skolor, daghem och andra samarbetspartner / Borgå naturskola

Redskap för att undersöka naturen; för föreningens naturklubbsledare finns bl.a. fjärils- och vattenhåvar, luppar och naturlitteratur. / Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Utfärds- och lägerutrustning kan efterfrågas hos lokala föreningar/distrikt. / Finlands naturskyddsförbund

Utfärdsutrustning, ryggsäckar, skidor, pulkor, sparkar, kanoter, grupptält kan hyras / Kaikuva

Redskap för undersökning av vatten och insekter kan lånas / Naturskolan Uttern

Vi förmedlar metodguider för miljöfostran samt säljer luppar. Skolor och daghem i Vanda kan dessutom låna ett paket för undersökning av småkryp (innehåller luppar, burkar och en handbok) samt ett paket för fågelutfärder (innehåller kikare, teleskop och en handbok). / Vanda naturskola

Redskapsuthyrningen erbjuder utrustning för mångsidiga naturaktiviteter sommar- och vintertid. / Suomen Latu Oittaa