logo
valineistot tilat
Lokaler

Det finns ett bibliotek i Ekenäs naturum dit besökarna får komma och läsa.

Broby lägerskolcentrum i Ekenäs har avgiftsbelagda mötes- och inkvarteringslokaler. Lägerskolcentrumet ligger 3 km från Raseborgs slott. / Lägerskolföreningen i Finland rf

I Gardenias tropiska trädgård under glastak i Vik kan man hyra mötes- och festlokaler. Dessutom utgör trädgårdens växtsamlingar ett besöksmål som är öppet för allmänheten. / Gardenia-Helsinki

I Stora Räntans Naturcentrum på ön Stora Räntan i Helsingfors kan man avgiftsfritt ordna evenemang med anknytning till miljöfostran och Östersjön. Lokalerna är ganska små, men stämningen och miljön är fantastisk. / Helsingfors stad Miljöcentralen

Helsyn Torppa i Husö i Helsingfors kan hyras. / Helsingfors naturskyddsförening rf Helsy

I Fiskhamnen har Miljöskolan ett klassrum med en utställning om hållbar konsumtion för unga i högstadie-/gymnasieåldern. Man kan reservera utställningsguidning (avgiftsfri för barn och unga och fostrare i huvudstadsregionen), samtidigt kan man hålla en egen lektion e.d. i lokaler / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral

Keräkankare friluftsområde jämte fågeltorn finns tillgängligt i Pusula. Rausjärven leirikeskus är ett lägercentrum som upprätthålls av Nummi-Pusula kommun och som kan hyras, liksom auditoriet i Nummi Pusula gymnasium och Pusulan Kansalaistalo. Dessutom har nästan alla byaföreningar egna hus, vars användning kan diskusteras med respektive förening. 

/ Nummi-Pusula kommun

Svartholmens verksamhetscentrum är församlingarnas sommarparadis som är öppet för alla inom ramen för öppethållningstiderna. / Helsingfors kyrkliga samfällighet

Naturskolan Uttern i Sjundeå är Finlands äldsta naturskola. Lokalerna kan användas avgiftsfritt. / Naturskolan Uttern, Natur och Miljö

I Noux nationalpark finns två skärmskydd: Takala och Holma-Saarijärvi, två anspråkslöst utrustade hyresstugor, Oravankolo och Tikankolo. I Kattila hyr en företagare ut mötes- och bastulokaler. / Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster

I Oitans gård och friluftscenter kan man hyra lokaler för olika evenemang. / Suomen Latu Oittaa

I Pauligs villa i Helsingfors kan två salar hyras. Användningen är avgiftsbelagd i enlighet med Helsingfors stads ungdomscentrals beslut. / 4H-föreningarna i huvudstadsregionen

I Saltfjärden i Porkala finns en stor kåta för 50-60 personer, dit man vid behov kan beställa måltidsservice. Det finns utedass, vatten måste man ha med sig och för tilläggspris fås elektricitet med hjälp av ett aggregat. / Kaikuva Oy

Vid Kalkbrukets område i Sibbo storskogs nationalpark finns ett skärmskydd för allmänhetens bruk. / Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster

I SYKLI:s lokaler invid Malmbågen i Helsingfors (bredvid Malms station) finns två föreläsningssalar som får användas mot avgift: den ena rymmer ca 20 och den andra ca 10 personer. / Suomen ympäristöopisto SYKLI

Nylands NTM-central har flera möteslokaler som kan hyras för möten. Ersättningen diskuteras från fall till fall. / Nylands NTM-central

Marthorna i Nyland har undervisningskök, mötesrum och en innergård där kompostrådgivning kan ges. Användningen är avgiftsbelagd./ Uudenmaan Martat ry

Villa Elfvik i Esbo erbjuder natur- och miljökunskap i olika former, men lokalerna kan också hyras för fester och möten. För miljöupplysningsevenemang som är öppna för alla tas ingen hyra ut, endast bevakningskostnader. / Villa Elfviks naturskola, Esbo miljöcentral

I Miljöcentralen Leija finns en lokal som lämpar sig för utbildning med ca 30 deltagare. Användning via miljöcentralen är avgiftsfri. / Vanda