logo
kyytot
Ympäristöohjelmia toteuttavia kouluja ja oppilaitoksia
Hyria koulutus on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, jonka tavoitteena on ulottaa kestävän kehityksen sertifiointi koskemaan koko oppilaitosta vuoteen 2020 mennessä. Okka-säätiö on myöntänyt Hyrialle jo neljä koulutusalakohtaista kestävän kehityksen sertifikaattia. Ympäristöosaava –materiaalit ja osaamistestit on otettu käyttöön viidellä ammattialalla.

Kevätkummun koulu: toteuttaa Vihreä Lippu-ohjelmaa, johon on liittynyt mm. kompostointia, kierrätystä, tapoja energian säästämiseksi sekä lähiympäristön hyödyntämistä

Käpylän peruskoulu: Luonnontieteellisten tietojen syventämiseen perustuva luonto- ja tiedepainotteinen opiskelu ovat mahdollista koulun useilla ala- ja yläkoulun luokilla. Opettajille ja kasvattajille tarjotaan mahdollisuutta tutustua mm. koulun kasvimaatoimintaan.

Lahnuksen koululla on vuosittain vaihtuva Vihreä lippu –ohjelma. / Lahnuksen koulu, Espoon kaupunki

Lauttasaaren ala-aste on ympäristökasvatuksen vierailukoulu, jonka käytäntöihin vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan. Ala-asteella on ympäristömalli, jossa ympäristöraatilaiset tekevät ympäristöauditointeja lähiympäristön yrityksiin ja yhteisöihin. /Lauttasaaren ala-aste

Vihreä lippu –ohjelmaan kuuluu hyväksi todettuja käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa / Suomen ympäristökasvatuksen seura

Ympäristökasvatusohjelma: Stadi nuoren luontokello (julkaistu OPH kehittyvä koulutus 3 /1999), joka sisältää 8. ja 9. luokkien oppilaille pidettävät metsäkurssit sekä Metsäopetuksesta sertifikaattiin -ohjelma. Lisäksi kestävän kehityksen ympäristökurssiohjelma sisältää myös kulttuurisen kestävyyden, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden. Edellä mainituissa julkaisuissa on runsaasti malleja, käytäntöjä ja ideoita. / Ala-Malmin peruskoulu