logo
kyytot
Verksamhetsmodeller och miljöprogram

På denna sida hittar du en förteckning över verksamhetsmodeller och miljöprogram som ökar miljöansvaret. Dessutom finns det en förteckning över skolor och läroanstalter som genomför miljöprogram i Nyland.

Miljöfostrande gärningar i vardagen, bl.a. tvättbara engångshanddukar (handdukar klippta av lakan, som tvättas efter att de använts en gång) och ekomatsäck (matsäck för utflykten som inte skräpar ner naturen). Praxis: ”allt vad man kan lära sig i klassrummet kan man också lära sig utomhus. / Vanda naturskola

Dagliga rutiner för att minska mängden skräp. Skolfarfars miljöprojekt: motionslådor, anslagstavlor, skolans namnskylt. / Haddom skola

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. / Helsingfors stad

Miljöpedagogik, historia, centrala begrepp, teorier och litteratur. / Helsingfors universitet, miljöpedagogik

Naturskolan erbjuder skolklasser och dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog. / Borgå stads naturskola

Skogsmulleskolans idé och målsättning bygger på att barnen genom användning av sina sinnen följer med naturens liv. Skogsmulleverksamheten är indelad i skogknopparna, skogsknyttarna, skogsmulle och skogströvare. / Finlands Svenska Idrott

Sjundeå svenska skola har varit med i Grön Flagg-verksamheten sedan år 2002 och har alltså erfarenhet av det jobbet / Sjundeå svenska skola

Tips för en hållbar livsstil, miljövänlig konsumtion och ekologiska alternativ. / Finlands Svenska Marthaförbund

Broschyrer om naturstigar, publikationer och annat material. / Villa Elfviks naturskola, Esbo miljöcentral

Scouting är verksamhet för barn och ungdomar. Helsingfors och östra Nylands scouter har scoutprogram och aktiviteter för olika åldersgrupper.

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. / Natur och Miljö

Miljöfostrare är kunniga och idérika proffs på miljöfostran och kan fungera som experter när modeller och praxis utvecklas. / WWF

Teorier, centrala begrepp och litteratur om miljöpedagogik. / Miljöpedagogik