logo
kyytot
Toimintamallit ja ympäristöohjelmat

Tältä alasivulta löydät listausta ympäristövastuullisuutta lisäävistä toimintamalleista ja ympäristöohjelmista. Lisäksi kohdassa on listausta ympäristöohjelmia Uudellamaalla toteuttavista kouluista ja oppilaitoksista.


Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma ”Kasvata, Ennaltaehkäise, Valvo, Korjaa (Kiiskinen ja Karjalainen 2006).

Arjen ympäristökasvatustekoja, mm. pestäviä kertakäyttöpyyhkeitä (lakanoista leikattuja pyyhkeitä, jotka pestään kerran käytön jälkeen) ja ekoeväät (retkille mukaan otettavat roskattomat eväät). Käytäntö: ”kaikkea mitä voi opettaa sisällä luokassa voi opettaa myös ulkona”. / Vantaan luontokoulu

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on helppo rakentaa, saat henkilökohtaisen tuen ja valmiit työkalut. Ekokompassi sopii pk-yrityksille ja isoille yleisötapahtumille. Se on tarjolla pk-yrityksille pääkaupunkiseudulla ja Hyvinkäällä ja tapahtumille pääkaupunkiseudulla. / Ilmastoinfo

Ekotekokilpailu – säästä sähköä. Kohderyhmänä olivat vantaalaiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. Lisäksi monessa koulussa ja päiväkodissa toteutetaan ympäristökasvatusta. / Vantaa

Ekotukitoiminta edistää työpaikkojen ympäristövastuuta. / Helsingin ympäristökeskus

Energiasäästön mallitalo. / Aulis Lundell

Elämän vesi – veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeeseen kuuluu opetuspaketteja, työkortteja ja muuta materiaalia. / Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys / Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on erityisesti toimistoympäristöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. / WWF

HSY:n rahoittama kummikouluohjelma tukee peruskoulujen ympäristökasvatustyötä. Vuosittain mukaan valitaan vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueelta. Kummikoulun kansio on vapaasti käytettävissä. / HSY

Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas antaa apuja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen ja muuhun keke-työhön. / 4V –hanke

Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opas antaa apuja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen ja muuhun keke-työhön. / 4V –hanke

Kestävän kehityksen ohjelma ja kriteerit sisältävät arviointityökaluja, malleja ja esimerkkejä, joiden avulla voidaan kehittää opetusta ja toimintakulttuuria. / Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Koulun ulkopuolella toteutettavia ympäristökasvatuksen malleja. / Suomen leirikouluyhdistys

Luontokoulutoimintamalleja sekä materiaalia luontopoluista ja reiteistä mm. Luonnon helmassa -polku, Väinö Variksen polku ja Jäniksen jäljillä talvipolku. / Villa Elfvikin luontotalo

Luontokoulun sivuilta saa materiaalia sekä vinkkejä kummiluokkatoimintaan / Porvoon luontokoulu

Maakasvatusohjelmat ja niissä käytettävät menetelmät toimivat esimerkkeinä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. / Maakasvatus

Metsään ja luontoon liittyviä materiaalipaketteja mm. kerhon vetämistä varten / Suomen 4H-liitto

Paikallisyhdistykset ovat toteuttaneet monia ympäristökasvatushankkeita / Suomen luonnonsuojeluliitto

Raportointipalveluja ja ympäristöhuoltopalveluihin liittyvää osaamista, millä voidaan seurata toiminnan kehittymistä varsinkin yksityissektorilla / HFT Network Oy

Partio-ohjelman aktiviteettejä, jotka on jaettu ikäkausittain, sekä Retkeily ja luontotoiminta. / Uudenmaan Partiopiirit

Useat julkaisut sisältävät hyviä käytäntöjä mm. teemasta kestävä asuminen, yhteisöllisyyden ja ympäristövastuullisuuden edistäminen. Lennu Liito-oravan ympäristökerho, jossa opitaan kestävästä kulutuksesta. Keke koulussa! – koulun kestävän kehityksen perusmalli. Askarteluopas, jossa tuodaan ideoita ja ohjeita luovaan työskentelyyn. / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Vihreä lippu –ohjelmaan kuuluu hyväksi todettuja käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa / Suomen ympäristökasvatuksen seura

Vähänkö hyvää – eettinen kuluttaminen, ohjeita ja vinkkejä arkeen. / Martat

Ympäristökasvatuksen kukkamalli on suunnittelun työväline nuorisotyöntekijälle. Sen avulla voit sisällyttää ympäristökasvatusta ryhmien ohjaukseen, leireille, tapahtumiin ja monenlaisiin teemailtoihin. Kukkamalli antaa ideoita ja johdattaa nuorisotyöhön soveltuvaan kokonaisvaltaiseen ympäristökasvatukseen. / Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen

Ympäristökasvattajamme ovat ympäristökasvatuksen osaavia ja idearikkaita ammattilaisia ja voivat toimia asiantuntijoina mallien ja käytäntöjen kehittelyssä / WWF

Ympäristökasvatusmalleja; luonnonmukainen puutarhanhoito, lähiluontoretkiä kaupunkilaisille / Uudenmaan Martat

Ympäristökasvatusohjelma: Stadi nuoren luontokello (julkaistu OPH kehittyvä koulutus 3 /1999), joka sisältää 8. ja 9. luokkien oppilaille pidettävät metsäkurssit sekä Metsäopetuksesta sertifikaattiin -ohjelma. Lisäksi kestävän kehityksen ympäristökurssiohjelma sisältää myös kulttuurisen kestävyyden, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden. Edellä mainituissa julkaisuissa on runsaasti malleja, käytäntöjä ja ideoita. / Ala-Malmin peruskoulu

Ympäristöosaava ammattilainen on uudenlainen palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen. Verkkopalvelu tarjoaa käytännönläheistä, alakohtaista tietoa ympäristöasioista ja työkaluja organisaation toiminnan kehittämiseen. Verkkopalvelua täydentävät yritysten koulutus- ja neuvontapalvelut.

Ympäristökasvatusteorioita ja -toimintamalleja, kirjallisuuslistauksia ja tuoreita väitöskirjoja ja pro gradulistauksia / Ympäristökasvatus