logo
Sitoumus 2050 -hanke
Sitoumus2050 ohjelmakuva 500px

Sitoumus 2050 -hanke

Sitoumus 2050 Ympäristökasvatusta edistämään

Välke-ryhmän yhteisessä hankkeessa luodaan sitoumuksia ympäristökasvatuksen, - tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen. Hankkeessa rakennetaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia tarjovan Sitoumus 2050 ohjelman palvelussa käytettäväksi erilaisia sitoumuspohjia, jotka suunnataan oppilaitoksille, yksityisille henkilöille, yrityksille, järjestöille, julkishallinnolle jne.

sitoumus_2050_web_kuva1_taustaton_2Sitoumusten teemana on ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistäminen ja ne voivat edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta jollakin konkreettisella tavalla esim. sitoutumalla alueelliseen ympäristötiedon edistämiseen, vapaaehtoistyön kautta, tms. Mukaan liittyjä voi luoda myös kokonaan omanlaisensa sitoumuksen.

Hankkeessa tehdyt sitoumukset kootaan tänne Osaamispankkiin. Syksystä 2018 alkaen järjestetään työpajoja, joissa tarjotaan osallistujille mahdollisuus laatia omat sitoumuksensa. Pajoja toteutetaan yhteistyössä Uudellamaalla kuntien ja järjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti alueellisten ympäristökasvatusverkostojen kanssa.

Välke-ryhmän Sitoumus 2050 -hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.


Ympäristötietoisuustyöpajat

Tervetuloa työpajaan laatimaan oma kestävän kehityksen sitoumus!

Työpajoissa tutustutaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksiin ja tarjotaan opastusta oman organisaation tai henkilökohtaisen sitoumuksen tekoon. Sitoumukset tehdään käyttäen Valtioneuvoston kanslian sitoumus2050.fi-palvelua.

Tervetuloa osallistujat kouluista ja oppilaitoksista, kunnista, järjestöistä, yrityksistä ja muut kiinnostuneet.

Työpajat ovat maksuttomia ja ne järjestää Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden edistämisryhmä Välke Keski-Suomen ELY-keskuksen tuella. Hanketta vetää Luonto-Liitto ry.

  • 28.11.2018 klo 9 - 12, Ympäristötalo, Viikinkaari 2, 00790 Helsinki
  • 17.1.2019. klo 9 - 12, ELY-keskukset eri puolella Suomea, Skype-osallistumismahdollisuus
  • 7.3.2019 klo 9.30 - 12.30, Hyria, Kauppalankatu 18, Hyvinkää
  • 29.3.2019 Porvoossa
  • 10.4.2019 klo 12.30 - 15.30, Helsingissä
  • 7.5.2019 Vantaalla klo 12.30 - 15.30

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Luonto-Liiton sivujen kautta.