logo
Sitoumus 2050 -hanke
Sitoumus2050 ohjelmakuva 500px

Sitoumus 2050 -hanke

Sitoumus 2050 Ympäristökasvatusta edistämään

Välke-ryhmän yhteisessä hankkeessa luodaan sitoumuksia ympäristökasvatuksen, - tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen. Hankkeessa rakennetaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia tarjovan Sitoumus 2050 ohjelman palvelussa käytettäväksi erilaisia sitoumuspohjia, jotka suunnataan oppilaitoksille, yksityisille henkilöille, yrityksille, järjestöille, julkishallinnolle jne.

Sitoumusten teemana on ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistäminen ja ne voivat edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta jollakin konkreettisella tavalla esim. sitoutumalla alueelliseen ympäristötiedon edistämiseen, vapaaehtoistyön kautta, tms. Mukaan liittyjä voi luoda myös kokonaan omanlaisensa sitoumuksen.

Hankkeessa tehdyt sitoumukset kootaan tänne Osaamispankkiin. Syksystä 2018 alkaen järjestetään työpajoja, joissa tarjotaan osallistujille mahdollisuus laatia omat sitoumuksensa. Pajoja toteutetaan yhteistyössä Uudellamaalla kuntien ja järjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti alueellisten ympäristökasvatusverkostojen kanssa.

Välke-ryhmän Sitoumus 2050 -hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.