logo
retkelle
Naturobjekt i närmiljön

Borgå stads naturstigar, naturskyddsområden, naturminnesmärken och friluftsområden.

Finlands naturcentrum Haltia ligger invid Noux nationalpark i Esbo. Haltia är ett nytt naturcentrum som samlar hela Finlands natur under ett tak. Byggnaden, dess lokaler och de fina utställningarna gör att du upplever naturen på riktigt nära håll, inpå bara kroppen.

Till Bredvikens naturskyddsområde hör öppet vatten och ett vidstäckt vassområde samt strandlundar och -ängar. Naturen på området kan observeras från fågeltorn och naturstigar.

I Ekenäs naturum kan du bekanta dig med den västnyländska skärgårdens natur och uppleva dess karakteristiska drag.

Esbos naturstigar, det finns nio naturstigar där du kan bekanta dig med naturen och landskapet.

Fågelobjekt på Birdlife Finlands webbsida.

Gammelstadsviken är ett omfattande ådelta som kantas av strandängar och frodiga bestånd av klibbal. Många hotade och sällsynta fågelarter trivs vid Gammelstadsviken. Det finns flera fågeltorn och naturstigar på området.

Haukkalampi naturstuga i östra delen av Noux nationalpark bekantar dig med nationalparkens mångfaldiga natur och särskilt med den sympatiska flygekorren.

Helsingfors stads naturdatasystem innehåller naturskyddsobjekt, viktiga fladdermusområden, objekt med värdefull flora och växtlighet samt fågelfauna och geologiskt värdefulla objekt.

Högholmens djurparks 150 djurarter och närmare 1000 växtarter vittnar om naturens mångfald.

Keräkankares kuperade skogar med sjöar och träsk lockar till jogging, orientering, terrängcykling och ridning på egen hand.

Lojoregionens naturstigar och utflykter

Raseborgs naturskyddsområden: Hagen, Ramsholmen och Högholmen, exkursionsguide

I Sibbo storskogs nationalpark finns det två märkta naturstigar. Stigarna går genom betesmarker och frodiga bäckdelar, över ett historiskt kalkbruksområde och karga berghällar.

Stora Räntans Naturcentrum ligger utanför Helsingfors där Helsingforsnäset sträcker sig långt ut i de öppna vattnens famn. I atmosfären kan man förnimma både närheten till staden och den yttre skärgården.

Täktoms havsvikar: Strandängarna, sandständerna, vassruggarna och klipporna bildar ett vackert och mångsidigt naturområde på södra delen av Hangö udd.

Raseborgs skärgård med sina 1300 öar, sandstränder, havsvikar, glittrande fjärdar och öppet hav hör till de allra finaste havsområdena i landet.

Vanda stads friluftsområden

Villa Elfvik är Esbo stadens centrum för miljöinformation. Naturens hus står till tjänst med ett varierat informationsutbud om natur och miljö.