logo
retkelle
Besöksmål

Trädgårdar

Gumtäkts botaniska trädgård är indelad i kulturväxter och geografiska samlingar.

Kajsaniemi botaniska trädgård erbjuder unika upplevelser för naturvänner året runt.

Viherpaja trädgård - bl.a. japansk trädgård och kaktusträdgård.


Naturvänlig besöksmål

Haltia är den första offentliga byggnaden i Finland som byggts av träelement. Byggnaden är planerad så att så lite enegi som möjligt går att till uppvärmning, nedkylning och belysning. Lång livslängd och återvinning har främjats id val av teknisk utrustning. / Finlands naturcentrum Haltia


Andra besöksmål

Ainola, som ligger i landskapet runt Tusby träsk i Träskända, var mästerkompositören Jean Sibelius och hans familjs hem.

Ekenäs gamla stan: De flesta husen härstammar från slutet av 1700-talet och 1800-talet. Under en promenad i Gamla stan förflyttas du tillbaka i tiden och njuter samtidigt av den pittoreska stämningen i den charmiga miljön.

Finlands naturcentrum Haltia är ett nytt naturcentrum som samlar hela Finlands natur under ett tak. Byggnaden, dess lokaler och de fina utställningarna gör att du upplever naturen på riktigt nära håll, inpå bara kroppen.

Nylands NTM-central sköter uppgifter som gäller uppföljning av miljöns tillstånd, miljövård, naturvård, styrning av områdesanvändning och byggande, vård av kulturmiljön samt utnyttjande och skötsel av vattenresurserna.

Fiskars Bruk är i dag känt som centrum för finländsk design och konst och där bor och arbetar över hundra professionella inom skapande yrken.

Gammelstadens vattenreningsverk: HRM ordnar visningar för grupper.

Helsingfors Energis Energicentrum ger information och råd om hushållsapparater och användningen av dem samt om energisparande.

Käringmossen avfallshanteringscentral: HRM ordnar visningar för grupper.

Långforsens vattenreningsverk: HRM ordnar visningar för grupper.

Naturhistoriska centralmuseets fungerar som en separat forskningsinstitution underställd Helsingfors universitet. Museet fungerar också som ett av de tre nationella centralmuseerna, med ansvar för nationalsamlingarna inom sitt verksamhetsområde. Samlingarna, som innehåller botaniska, zoologiska, geologiska och paleontologiska objekt, har till uppgift att betjäna forskningen, undervisningen och upplysningen i Finland. Naturhistoriska museet, Botaniska trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet.

Paperinkeräys-bolagen köper, behandlar och säljer returpapper. 

Raseborgs slottsruin är Ekenäs stads och hela den västnyländska regionens ståtligaste historiska minnesmärke.

Viksbacka avloppsreningsverk: HRM ordnar visningar för grupper.

I Återanvändningscentralens butiker hittar du förmånliga och användbara saker och där får du också upplysningar om hur du kan minska din miljöbelastning.