logo
retkelle
Lähiluontokohteet

Espoon luontopolut antavat hyvän kuvan Espoon luonnon monimuotoisuudesta

Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Nuuksion kansallispuiston kupeessa Espoossa. Haltia on uudenlainen luontokeskus, joka kokoaa Suomen luonnon yhden katon alle ja tuo sen aivan ihollesi niin rakennuksen ja tilojen kautta kuin upeissa näyttelyissä.

Harakan luontokeskuksessa Harakan saarella Helsingissä pääsee tutustumaan mereiseen luontoon.

Haukkalammen luontotupa Sijaitsee Nuuksion kansallispuiston itäosassa ja tutustuttaa sinut kansallispuiston monipuoliseen luontoon ja erityisesti sympaattiseen liito-oravaan.

Helsingin luontopolut ja niiden yhteydessä olevat lintutornit.

Helsingin luontotietojärjestelmä sisältää luonnonsuojelukohteet, tärkeät lepakkoalueet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, sekä linnustollisesti ja geologisesti arvokkaat kohteet.

Helsingin puistot-järjestelmä sisältää puistotiedot alueittain.

Järvenpään lintupaikat, mm. Lemmenlaakso ja Tuusulanjärvi. Lemmenlaakso Järvenpään keskustan ja moottoritien itäpuolella on rehevä lehto- ja sekametsäalue kiemurtelevan Keravanjoen ympärillä.

luontopolkuKallahdenharju on Helsingin itäosassa sijaitseva mereen pistävä harju, joka jatkuu hiekkasärkkinä ja hiekkapohjana merenpinnan alla. Alue on arvokas geomorfologisesti, maisemallisesti ja biologisesti. Rantaniityllä on merkitty luontopoku.

Keräkankare on monipuolinen ulkoilualue, jossa sijaitsee myös Pusulan urheilijoiden hiihtomaja. Lisäksi Keräkankare ja harjun itäosan pohjoisreunalla sijaitseva Kylmälähde muodostavat geologisesti, maisemallisesti ja biologisesti arvokkaan ja monipuolisen kokonaisuuden.

Korkeasaaren 150 eläinlajia ja lähes 1000 kasvilajia kertovat luonnonmonimuotoisuudesta ja luonnon suojelutyöstä.

Laajalahden luonnonsuojelualueeseen kuuluu avovettä, ruovikkoalue, rantalehtoja ja niittyjä. Lisäksi alueella on luontopolkuja ja lintutorneja.

Lepinjärven lintujärvi kuuluu Ramsar-alueisiin ja on merkittävä lintujärvi. Lisäksi siellä kulkee kulttuuri- ja ympäristöpolku.

Lintukohteita BirdLife Suomen internetsivuilla.

Lohjan seudun monipuoliset kasvi- ja lintukohteet ovat koottuna retkivinkkilistassa internetsivuilla.

Porvoon luontopolut, luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit ja arvokkaat maisema-alueet ovat listattuna kaupungin internetsivuilla. 

Ramsholmenin alueet kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan ja sitä ympäröivät alueet myös rantojensuojeluohjelmaan. Kasvillisuus vaihtelee kuivista pähkinälehdoista kosteisiin tervaleppäkorpiin.

Rantamo-Seitteli sijaitsee Tuusulajärven länsirannalla ja on kaksiosainen vesiensuojelukosteikko. Siihen liittyvät pellot ja Tuusulanjärven rannan Natura-alue muodostavat mielenkiintoisen lintukokonaisuuden.

Ridasjärvi, Hyvinkään taajaman itäpuolella, on monipuolinen lintujen pesimä- ja lepäilyalue. Järven itärannalla on lintutorni, josta avautuu hieno näkymä järvelle.

Riihimäen luontopolut (> Luontokohteet) ovat hyviä lähiluontokohteita Uudenmaan ja Hämeen maakuntien rajamaastossa. Vinkkejä muista alueen luontokohteista saa Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä.

Sipoonkorven kansallispuiston alueella kulkee kaksi merkittyä luontopolkua. Polut esittelevät laidunalueita, reheviä puronotkoja, karuja kallionlakia ja historiallista kalkkikaivosaluetta.

Tammisaaren luontokeskuksessa voi tutustua länsiuusimaalaisen saariston luontoon ja kokea sen omaleimaisuuden.

Tammiston luonnonsuojelualue on yksi Helsingin seudun harvoista luontaisesti syntyneistä tammimetsistä. Alueella kulkee luontopolku.

Täktomin merenlahtien rantaniityt, hiekkarannat, ruovikot ja kalliot muodostavat kauniin ja monipuolisen luontoalueen.

Uudenmaan luontokohteet

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ylläpitää ja kehittää monipuolista luonnonsatama- ja virkistysalueverkostoa eri puolilla Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntia.

Vanhankaupunginlahti, Viikin pellot sekä Vantaanjoki muodostavat ainutlaatuisen luontokokonaisuuden aivan Helsingin keskellä.

Vantaan luonnonsuojelualueet ja muut luontokohteet ovat listattuna internetsivulla.

Vartiokylänlahden Lahtipolku on luontopolku kauniissa perinnemaisemassa.

Villa Elfvikin luontotalo Espoossa tarjoaa luonto- ja ympäristötietoutta eri muodoissaan. Lähiympäristössä on myös luontopolkuja.  

Uudenmaan piirin Alueella toimivat Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset (Uudenmaan piirin luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistykset) tuntevat alueen retkikohteet ja niiden soveltuvuuden eri ryhmille. Yhdistyksistä voi löytyä oppaatkin.