logo
banner osaamispankki13
Rahoituslähteitä ja vinkkejä hankevalmisteluun

Anottavat Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset ovat haussa vuosittain Ympäristöministeriöstä. Määräraha on tarkoitettu kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. / Ympäristöministeriö

EU-hankkeita ja monia muita hankkeita rahoittaa ja valvoo Uudellamaalla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. / Uudenmaan ELY-keskus

Hankerahoituksen kautta on mahdollisuus hakea maakunnan kehittämisrahaa tai Euroopan unionin tukea / Uudenmaan liitto

Homma-rahaa nuorten omille projekteille. / Nuorten Akatemia

Kierrätyskeskus toteuttaa esim. EU-hankkeita, joihin voit tutustua internetsivulla. Mikäli olet kiinnostunut hanke yhteystyöstä, voit olla yhteydessä kierrätyskeskukseen / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Luonnonsuojeluun liittyviin opinnäytetöihin tai selvityksiin voi hakea avustuksia luonnonsuojelun tukisäätiöltä. Lisäksi paikallisyhdistykset ja piirit voivat tukea alueellisia hankkeita. Esimerkiksi Uudenmaan piiriltä voi yhdistys hakea tapahtuman tukea perhetapahtuman järjestämiseen. / Suomen luonnonsuojelusäätiö

Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta esimerkiksi osallistumalla koululaisten metsäviikkojen järjestämiseen ja 4H-liiton erilaisten metsäisten hankkeiden toteuttamiseen. Säätiö rahoittaa yksittäisiä tapahtumia, viestintäkampanjoita, tutkimuksia jne. Rahoitettavien projektien kohderyhmänä voivat olla koululaiset, aikuisväestö tai tietty vaikuttajaryhmä joko kotimaassa tai ulkomailla. / Suomen Metsäsäätiö

Ympäristöjohtamisen yhdistys palkitsee ympäristöjohtamista käsitteleviä korkeatasoisia opinnäytetutkimuksia. Lisäksi yhdistys myöntää ympäristöpalkinnon, jonka tarkoituksena on kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja organisaatioita ympäristöasioiden kehittämiseen. / Ympäristöjohtamisen yhdistys