logo
banner osaamispankki13
Finansieringskällor

Projektbidrag för miljöfostran och –upplysning kan sökas årligen från Miljöministeriet. Anslaget är avsett för stödjande av projekt med nationell betydelse som främjar hållbar utveckling, vården av kulturmiljön samt annan miljöfostran och -upplysning. / Miljöministeriet

EU-projekt och många andra projekt finansieras och övervakas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. / Nylands NTM-central

Understöd för lärdomsprov eller utredningar med anknytning till naturskydd kan sökas från naturskyddets understödsstiftelser. Dessutom kan de lokala föreningarna och distrikten stöda regionala projekt. En förening kan t.ex. ansöka om stöd från Nylands distrikt för att ordna ett familjeevenemang. / Finlands Naturskyddsförbund

Via projektfinansiering är det möjligt att ansöka om landskapets utvecklingspengar eller stöd från Europeiska unionen / Nylands förbund

Homma-pengar för ungdomarnas egna projekt. / Nuorten Akatemia

Återanvändningscentralen genomför t.ex. EU-projekt. Om du är intresserad av projektsamarbete kan du ta kontakt med Återanvändningscentralen / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral

Föreningen för miljöledarskap belönar lärdomsprov av hög klass som behandlar miljöledarskap. Dessutom delar föreningen ut ett miljöpris som är avsett att uppmuntra små och medelstora företag och organisationer att utveckla miljöfrågorna. / YJY - Föreningen för miljöledarskap