logo
osaamispankki banner
På svenska

Kunskapsbanken

På denna webbplats,Kunskapsbanken för miljöansvar, har vi samlat aktörer som främjar miljöansvar och arbetar med miljöfostran i Nyland samt deras serviceutbud. På webbplatsen presenterasaktörerna och verksamheten, samt objekt och material som lämpar sig för miljöfostran. Webbplatsen är avsedd att utgöra en gemensam databank för dem som arbetar med miljöfostran, dem som behöver hjälp med miljöfostran samt dem som är intresserade av miljöfostran.

Innehållet i Kunskapsbanken för miljöansvar har samlats in med hjälp av en omfattande enkät och samarbetsseminarier som genomfördes under 2009-2010. Projektet med kunskapsbanken koordinerades av Hyria koulutus Oy och en samarbetsgrupp bestående av centrala aktörer som sysslar med miljöfostran i Nyland.

Projektet Kunskapsbank för ökat miljöansvar i Nyland utgjorde en del av projekthelheten vid Hyvinge-Riihimäki Miljökompetenscentrum (det s.k. KEKO-nätverket). Huvudfinansiär för projektet var Nylands förbund. Miljöministeriet beviljade projektet understöd för miljöfostran. Andra finansiärer och samtidigt projektpartner var Nylands NTM-central, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, Esbo stad Naturens hus Villa Elfvik, Vanda stads miljöcentral, Helsingfors stads miljöcentral samt Forststyrelsen Södra Finlands naturtjänster. I projektsamarbetet deltog även Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, Finlands naturskyddsförbund rf och miljöinstitutet Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Välkommen och bekanta Dig med kunskapsbanken!