logo
oppitunnit kurssit paketit
För högstadie- och gymnasieelever

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, som arbetar på miljövårdsbyrån.

Energispelet: Ett avgiftsfritt brädspel (finska, svenska, engelska) samt webbtillämpning för gymnasie- och högstadieelever. Dessutom en materialbank med anvisningar i anslutning till Energispelet och Energikompassen och Powerpoint-dior samt bilder med anknytning till energiproduktion / Fortum

Olika evenemang i Ekenäs naturum. / Ekenäs skärgårds nationalpark

Finska Forstföreningen bedriver skolsamarbete till exempel om skogens olika användningsformer.

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, naturutfärder och program för barn.

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö

Haltias naturskola, utställningar och naturen omkring ger skolgrupper möjlighet att inhämta kunskaper och upplevelser, bli inspirerade och vara aktiva! Vi erbjuder naturskoldagar, naturstigsutflykter och utställningsguidningar. Den primära målgruppen för Haltias naturskola och övrig miljöfostran är elever i årskurs 5–9. Haltias naturskola ordnar även mångsidiga utbildningar för pedagoger. / Finlands naturcentrum Haltias naturskola

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki.

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och utbildningsanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom miljöfostran. Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar.

Guidade visningar och verkstäder för olika grupper Naturhistoriska museet, Botaniska trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet.

Naturskolan Uttern och Kvarkens Naturskola erbjuder program som handlar om olika naturtyper, t ex skogen eller sötvatten. För de yngre barnen erbjuds olika slags sagoäventyr där leken har en central roll. För äldre barn introduceras enkla undersökningsmetoder och grundläggande ekologiska begrepp som ekosystem och kretslopp / Natur och Miljö.

Stora Räntans Naturcentrum. I atmosfären kan man förnimma både närheten till Helsingfors stad och den yttre skärgården. Naturobservationsutflykter och evenemang på ön ordnas under hela verksamhetsperioden.

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran.

Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan.

WWF’s material för miljöfostran: Materialpaketen Berättelser från en planet i förändring och Naturewatch. / WWF