logo
oppitunnit kurssit paketit
För barn under skolåldern och i förskoleåldern

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, som arbetar på miljövårdsbyrån.

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, naturutfärder och program för barn.

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki.

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och läroanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom miljöfostran. Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar.

Guidade visningar och verkstäder för olika grupper Naturhistoriska museet, Botaniska trädgården Kajsaniemi och Gumtäkt och Mineralkabinettet.

Naturskolan Uttern och Kvarkens Naturskola erbjuder program som handlar om olika naturtyper, t ex skogen eller sötvatten. För de yngre barnen erbjuds olika slags sagoäventyr där leken har en central roll. För äldre barn introduceras enkla undersökningsmetoder och grundläggande ekologiska begrepp som ekosystem och kretslopp / Natur och Miljö.

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran.

WWF’s material för miljöfostran: Materialpaketen Berättelser från en planet i förändring och Naturewatch. / WWF