logo
oppitunnit kurssit paketit
Utbildning och rådgivning

Ekologirådgivare föreläser till exempel om vår konsumtion (shoppingsjuka), hållbar livsstil, tjejer och kemikalier, naturkosmetik och ekostädning.  Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund / Finlands svenska Marthaförbund rf

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. / Helsingfors stad

Föreläsningar och seminarier med miljötema. / WWF

Helsingfors Energis Energicentrum ger information och råd om hushållsapparater och användningen av dem samt om energisparande.

Olika evenemang i Ekenäs naturum. / Ekenäs skärgårds nationalpark

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM erbjuder avgiftsfria föreläsningar för grupper på minst tio personer för invånaraftnar, rådgivning vid allmänna evenemang samt avgiftsfria komposteringskurser.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM stöder miljöfostran i läroanstalter och dagvård i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt. Frågor i vilka avgiftsfri rådgivning ges är återanvändning, förebyggande av uppkomst av avfall samt konsumtion med miljöansvar.

Återanvändningscentralen erbjuder miljörådgivning och –utbildning för skolor, daghem, företag och för envar som är intresserad av hur man kan minska mängden avfall / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab