logo
oppitunnit kurssit paketit
Utbildning för fostrare och andra som arbetar för att öka miljöansvaret

Ekologirådgivare föreläser till exempel om vår konsumtion (shoppingsjuka), hållbar livsstil, tjejer och kemikalier, naturkosmetik och ekostädning.  Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund / Finlands svenska Marthaförbund rf

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. Grön Flagg är en praktisk verksamhetsmodell, som leder till resultatinriktad och inspirerande verksamhet. Deltagarna utarbetar egna målsättningar och planerar verksamheten utgående från sina egna förutsättningar / Natur och Miljö

Haltias naturskola ordnar mångsidiga utbildningar för pedagoger. / Finlands naturcentrum Haltias naturskola

Kurser och seminarier med miljötema. Kurserna planeras enligt behov. / WWF

Vanda naturskola arrangerar också kurser med naturtema för alla intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran.

I Villa Elfvik och dess omgivningar ordnas utflykter med natur och miljö som tema, pysselverkstäder, föreläsningar och kurser.

Återanvändningscentralen erbjuder miljörådgivning och –utbildning för skolor, daghem, företag och för envar som är intresserad av hur man kan minska mängden avfall / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab