logo
oppitunnit kurssit paketit
Koulutusta kasvattajille ja muille ympäristövastuullisuuden lisääjille

Haltian luontokoulu järjestää monipuolista koulutusta kasvattajille. / Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu

HSY tarjoaa maksutonta koulutusta päiväkotien ja oppilaitosten henkilökunnalle pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Koulutuksen aiheita ovat kierrätys, jätteen synnyn ehkäisy, ympäristövastuullinen kulutus, juomavesi ja jätevedet. / HSY

Arki, valinnat ja tulevaisuus - Opintokerhojen materiaalit kokonaisuuteen liittyvää koulutusta aikuisille. Teemat ovat elintarvikevalinnat ja kulutus, energia, liikkuminen sekä ekologinen tietämys. Lisäksi liitto järjestetää luontoleirejä perheille Uudellamaalla.  / Suomen luonnonsuojeluliitto

Kestävän kehityksen koulutuksia, esim. koulu kestävän kehityksen oppimisympäristöksi – koulutus opetus- ja ylläpitohenkilökunnalle. Lisäksi on mahdollista suorittaa Ympäristötieteen perusopinnot. / Sykli

Kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa koulutuspaketteja yleissivistäville ja ammatillisille oppilaitoksille. Lisäksi on tarjolla koulutusta arkitoimintojen kehittämisestä: jätehuolto, energiatehokkuus jne. / Osuuskunta Eco-one

Kursseja kasvattajille ja kiinnostuneille - ko. sivulta löytyvät Helsingin, Vantaan ja Espoon luontokoulujen ja luontotalojen sekä Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun kurssitiedot. / Harakan luontokeskus > palvelut päivähoidolle ja kouluille

Käytännönläheisiä kursseja kasvattajille erityisesti kestävästä kulutuksesta ja uudelleenkäytöstä. / Pääkaupunkisedun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku

Leirikoulupedagogiikka ja –didaktiikkakoulutuksia liittyen ympäristökasvatukseen / Suomen leirikouluyhdistys

Lintuaiheisia esitelmiä ja koulutuspaketteja, kuten vesokoulutusmateriaali opettajille. Yhdistyksissä kiertää myös kuikka-aiheinen esitys Vuoden lajiteemavuoden kunniaksi. BirdLife järjestää vuosittain lintuharrastusretkiä sekä -tapahtumia kuten pihabongauksen, lasten ja nuorten lintupäivän ja mökkibongauksen. / BirdLife Suomi

Luonnon tuntemus ja liikkuminen maastossa – ohjelmia ympäristökasvatuksen tueksi. / Wild Finland

Luonto-Liiton ympäristökasvatuskurssit, mm. luontokerhon ja luontoleirin ohjaajan kurssit, luontoleikkikurssi sekä koulutukset ammattikasvattajille. / Luonto-Liitto ry

Maakasvatusohjelmia eri-ikäisille lapsille ja ohjelmakoulutuksia opettajille ja ohjaajille. Yhdistys tarjoaa mm. seuraavia koulutuksia: maakasvatustyöpaja, ohjelmakoulutuksia, Muirin taival ohjaajakoulutus, maakävelytyöpaja sekä advanced programming workshop / Maakasvatusyhdistys

Muinaishistoriaan, kädentaitoihin ja esihistoriallisiin esineisiin liittyviä luentopaketteja eri ryhmille. / Metsäukko

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin suunnitteluun liittyen koulutusta, neuvontaa ja oppilaitoskohtaista konsultointia. / OKKA-säätiö

Puutarha-alan luontokoulutoiminnan tukemista, kasvattajille ja opettajille. / Lasten ja nuorten puutarhayhdistys.

Ympäristöagentti- ja tukioppilaiden vierailuohjelma / Ala-Malmin peruskoulu

Ympäristöaiheisia koulutus- ja konsultointipalveluita työyhteisöille, yrityksille ja erityisesti taloyhtiöille / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Ympäristöaiheista koulutusta varhaiskasvattajille ja opettajille. Kurssiaiheet vaihtelevat lajintuntemuskursseista luontotaiteeseen ja ympäristökasvatuksen menetelmiin / Vantaan Luontokoulu

Ympäristöaiheista koulutuksia. Koulutukset suunnitellaan tarpeen mukaan / WWF

Ympäristökasvatuksen täydennyskoulutuskursseja. Ne ovat ensisijaisesti kaikille Espoossa toimiville kasvattajille, mutta myös muille kiinnostuneille. / Villa Elfvikin luontotalo

Ympäristökasvatusaiheisia vaihtuvia koulutuksia sekä vuosittain lokakuussa järjestettävät Ympäristökasvatuspäivät / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura Ry

Ympäristökoulutusta, luentoja, kursseja erilaisista ympäristöasioista. / Miljöönääri Oy