logo
oppitunnit kurssit paketit
Koulutusta ja neuvontaa

Avoimia sienineuvontaretkiä pääkaupunkiseudulla / Uudenmaan Martat

Avoimia villivihannesretkiä pääkaupunkiseudulla / Uudenmaan Martat

Energiakeskuksen näyttelyyn liittyviä luentoja ja opastettuja kierroksia. Perusteemana on energiataloudellinen toiminta kodeissa / Helsingin Energian Energiakeskus

Ekotukitoiminta edistää työpaikkojen ympäristövastuuta. / Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Greenpeacen toimintaan ja eri ympäristöaiheisiin liittyviä luentoja ja työpajoja kouluille, yrityksille ja muille tahoille. Teemoina ovat erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, uusiutuva energia ja metsiensuojelu. / Greenpeace Norden

HSY tarjoaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella maksuttomia luentoja asukasiltoihin, neuvontaa yleisötapahtumiin sekä kompostointikursseja. / HSY

HSY tukee oppilaitosten ja päivähoidon ympäristökasvatusta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Maksuttoman ympäristökasvatuksen aiheita ovat kierrätys, jätteen synnyn ehkäisy, ympäristövastuullinen kulutus, juomavesi ja jätevedet. / HSY

Jäte- ympäristöaiheisia koulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Valmiita paketteja tarjolla, kuten kestävät hankinnat, virastojen ympäristöjärjestelmä ja ekotukihenkilökoulutus. / Ympäristökonsultointi EcoChange Oy

Kansalais- ja työväenopistot kautta maan tarjoavat mitä mielenkiintoisimpia kursseja kestävän kehityksen hengessä. Selaa kurssiohjelmaa lähimmän opistosi verkkosivuilla: Suomen kansalaisopistojen yhteystiedot

Koulutusta mm. metsämörritoiminnassa ja monissa luontoliikuntalajeissa kuten geokätköilyssä. / Suomen Latu

Luomuaiheisia koulutuspäiviä ja ammattiseminaareja. / Luomu

Lähiluontoretkiä Pääkaupunkiseudulla alakoululaisille ja perheille. Ohjaajaa voi myös pyytää sijaiseksi Pääkaupunkiseudun luontokouluihin ja osallistumaan projekteihin. Erikoisosaamisena luontopolut, erityislapset ja luontotarinat. / Kiertävä luontokoulu Naakka

Ohjelmapalveluita virkistys- ja työhyvinvointipäivien ohjelmiin sekä kokouspäivien kevennyksiin. / Elämyksen Taika

Reilun kaupan lähettiläs eli Reiluttaja koulutus. Lisäksi on tarjolla hankkeisiin liittyviä koulutuksia, esim. eettisistä periaatteista julkisissa hankinnoissa. Repu toteuttaa myös globaalikasvatuskoulutuksia opettajille / Reilun kaupan puolesta Repu ry

Uuden talouden tekijät - Peloton: työpajoja ja ohjeita energiaviisaaseen elämään / Demos Helsinki

Ympäristö- ja energia-alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen verkostoyhteistyön sekä projekti- ja vientitoiminnan tukemista / Green Net Finland

Ympäristöaiheisia luentoja ja seminaareja. / WWF

Ympäristölainsäädäntö, kemikaalit, jätehuollon ratkaisut, ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki sekä tuotteiden elinkaari aiheisia koulutuksia. / Insinööritoimisto Ecobio

Ympäristöneuvoja  konsultoimaan, kouluttamaan, luennoimaan, opettamaan tai leikittämään. Käytettävät keinot ja näkökulma valitaan kohderyhmän ja tilanteen mukaan / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Ympäristönsuojeluun liittyviä koulutuksia ja tapahtumia viranomaisille ja luottamushenkilöille. / Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus