logo
nayttely
Utställningar

På denna sida hittar du en förteckning över utställningar som ökar miljöansvaret i Nyland. Förteckningar upptar endast s.k. permanenta utställning, dvs. aktörerna ombes informera om växlande utställningar på sina egna webbplatser. 

I Ekenäs naturum kan du bekanta dig med den västnyländska skärgårdens natur och uppleva dess karakteristiska drag. I naturumet finns det växlande utställningar, och det arrangeras olika evenemang. / Ekenäs skärgårds nationalpark

Finlands naturcentrum Haltia är ett nytt naturcentrum som samlar hela Finlands natur under ett tak. Byggnaden, dess lokaler och de fina utställningarna gör att du upplever naturen på riktigt nära håll, inpå bara kroppen. Hela Finlands natur finns nu i huvudstadsregionen!