logo
materiaalit
Läro-, rådgivnings- och informationsmaterial

Energispelet: Ett avgiftsfritt brädspel (finska, svenska, engelska) samt webbtillämpning för gymnasie- och högstadieelever. Dessutom en materialbank med anvisningar i anslutning till Energispelet och Energikompassen och Powerpoint-dior samt bilder med anknytning till enerigproduktion / Fortum

Genom att spela sorteringsspelet lär du dig om avloppsetikett, sortering och återvinningsprodukter på ett skojigt sätt. Sorteringsspelet kan lånas eller skrivs ut till exempel för att användas som ett extra inslag under en lektion eller på skolans miljödag. / Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Läromedel om hållbara konsumtionsval / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral

Miljöpedagogik, historia, centrala begrepp, teorier och litteratur. / Helsingfors universitet, miljöpedagogik

Natur och Miljö ger ut temahäften, naturhandböcker för barn och andra publikationer som kan användas som undervisningsmaterial: http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/

Nökö visar vägen -pysselboken är avsedd för 5–7-åringar. I boken följer vi Nökös äventyr och lär oss tillsammans med Nökö om bland annat återvinning, sortering, hemmets vattenfrågor, energibesparing och luftvård. Ladda och skriv ut: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

WWF’s material för miljöfostran: Materialpaketen Berättelser från en planet i förändring och Naturewatch. / WWF