logo
materiaalit
Luonnon monimuotoisuus ja ympäristökasvatus

Eläinten suojeluun liittyviä opetusmateriaaleja ja opintokäyntisuunnitelmia eri-ikäisille. / Korkeasaari

Geopiste – Maantieteen opetuksen resurssikeskus palvelee maantieteen ja biologian opettajia. Se kokoaa yhteen oppimateriaaleja sekä välittää opetusmenetelmiä ja -ideoita.

Karpalo-luonnonharrastusmerkki lapsille / Luonto-Liitto

Kestävä kehitys kemian opetuksessa – pedagogiikkaa ja oppilaiden omia tutkimuksia –opas auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kemian opetusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas pitää sisällään teorian lisäksi paljon harjoituksia ja oppilaiden omia tutkimuksia opetuksen ja sen suunnittelun tueksi. / Suomen luonnonsuojeluliitto

Kiuru ja koppakuoriainen - Päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita: Vinkkejä luonto- ja ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus

Koulumetsäopas esittelee opettajille ja kasvattajille, miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä. / Suomen luonnonsuojeluliitto

Linnustonsuojeluun liittyviä julkaisuja ja tuotteita. / BirdLife Suomi

LUMA-keskus tukee luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Painopistealueita ovat mm. energia, ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa.

Luonto-Liiton ympäristökasvatusoppaat ja verkkojulkaisut / Luonto-Liitto

Luonto-Liiton kevätseuranta ja lasten kevätseuranta Kevättuuli / Luonto-Liitto

Luonto- tai ympäristökouluihin liittyviä tutkimuksia ja asiakirjoja. / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä julkaisuja. / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus

Luonnon oppisali: Nuuksion kansallispuistoon liittyvä tehtäväpaketti yläkouluille. /  Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

Maakasvatuskirjallisuutta ja -ohjelmia. Uusi alku -kirjassa esitetään maakasvatuksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet ja menetelmät. Uusi alku -kirja on myös työkalu maakasvatusohjelman rakentamiselle. / Suomen maakasvatusyhdistys

Monimuotoisen metsän taika, lainattava julistenäyttely / Luonto-Liitto

Opetusmateriaaleja ja muita julkaisuja eri-ikäisille liittyen mm. kestävään elämäntapaan tai Helsingissä luonnossa liikkumiseen. Vinkkejä luonnonharrastukseen ja tutkimiseen, kestävään elämäntapaan ja ympäristöopetukseen. Ympäristökasvatuksen materiaaleja ovat mm. Merenranta kutsuu -rantaretkiopas, Talventaikaa - kuvitettu oppimateriaali sekä Omatoiminen Viikareiden Viikki -luontopolku. / Helsingin ympäristöpalvelut, Harakan luontokeskus

Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen eri teemoista. Lisäksi Ympäristökasvatus-verkkolehti 4 krt vuodessa ja Ympäristökasvatuspäivät kerran vuodessa. / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura SYKSE ry

Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen. Materiaalipankki sisältää maksuttomia materiaaleja eri-ikäisille oppijoille. / WWF

Oppaita ja materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi. / Suomen luonnonsuojeluliitto

Pihka-luonnonharrastusmerkki nuorille / Luonto-Liitto

Saimaannorppa –koulutuspaketti: Kattava valistuspaketti saimaannorpasta ja sen elinympäristöstä / Suomen luonnonsuojeluliitto

Suuri mysteeri – tehtäväkortit johdattelevat ihmettelemään ja tutkimaan ekosysteemipalveluita eli luonnon tarjoamia upeita hyötyjä ja onnenaiheita. Tehtäviä ja harjoituksia voi tehdä missä tahansa ulkona. Tehtävät soveltuvat yli 16-vuotiaiden nuorten ja kaikenikäisten aikuisten ryhmille. / Helsingin ympäristöpalvelut, Harakan luontokeskus

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu: Ympäristö.

Ympäristökasvatus, sivustolla tietoa historiasta, keskeisiä käsitteistä ja verkostoitumisesta. / Helsingin yliopisto, ympäristökasvatus

Ympäristökasvatusmateriaaleja, pelejä yms. englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, viroksi ja latviaksi / Hyria koulutus Oy

Ympäristöteemoihin liittyvää materiaalia, mm. kaivoksista, ekologisesta demokratiasta ja metsistä. / Siemenpuu-säätiö

Ympäristötietoutta. / Greenpeace