logo
materiaalit
Luonnon monimuotoisuus ja ympäristökasvatus

Eläinten suojeluun liittyviä opetusmateriaaleja ja opintokäyntisuunnitelmia eri-ikäisille. / Korkeasaari

Geopiste – Maantieteen opetuksen resurssikeskus palvelee maantieteen ja biologian opettajia. Se kokoaa yhteen oppimateriaaleja sekä välittää opetusmenetelmiä ja -ideoita.

Karpalo-luonnonharrastusmerkki lapsille / Luonto-Liitto

Kiuru ja koppakuoriainen - Päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita: Vinkkejä luonto- ja ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus

Koulumetsäopas esittelee opettajille ja kasvattajille, miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä. / Suomen luonnonsuojeluliitto

Linnustonsuojeluun liittyviä julkaisuja ja tuotteita. / BirdLife Suomi

LUMA-keskus tukee luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Painopistealueita ovat mm. energia, ympäristö, biodiversiteetti ja moderni teknologia opetuksessa.

Luonto-Liiton ympäristökasvatusoppaat ja verkkojulkaisut / Luonto-Liitto

Luonto-Liiton kevätseuranta ja lasten kevätseuranta Kevättuuli / Luonto-Liitto

Luonto- tai ympäristökouluihin liittyviä tutkimuksia ja asiakirjoja. / Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä julkaisuja. / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus

Luonnon oppisali: Nuuksion kansallispuistoon liittyvä tehtäväpaketti yläkouluille. /  Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

Maakasvatuskirjallisuutta ja -ohjelmia. Uusi alku -kirjassa esitetään maakasvatuksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet ja menetelmät. Uusi alku -kirja on myös työkalu maakasvatusohjelman rakentamiselle. / Suomen maakasvatusyhdistys

Monimuotoisen metsän taika, lainattava julistenäyttely / Luonto-Liitto

Opetusmateriaaleja ja muita julkaisuja eri-ikäisille liittyen mm. kestävään elämäntapaan tai Helsingissä luonnossa liikkumiseen. Vinkkejä luonnonharrastukseen ja tutkimiseen, kestävään elämäntapaan ja ympäristöopetukseen. Ympäristökasvatuksen materiaaleja ovat mm. Merenranta kutsuu -rantaretkiopas, Talventaikaa - kuvitettu oppimateriaali sekä Omatoiminen Viikareiden Viikki -luontopolku. / Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen eri teemoista. Lisäksi Ympäristökasvatus-verkkolehti 4 krt vuodessa ja Ympäristökasvatuspäivät kerran vuodessa. / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura SYKSE ry

Opetusmateriaaleja ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kasvatukseen. Materiaalipankki sisältää maksuttomia materiaaleja eri-ikäisille oppijoille. / WWF

Pihka-luonnonharrastusmerkki nuorille / Luonto-Liitto

Saimaannorppa –koulutuspaketti: Kattava valistuspaketti saimaannorpasta ja sen elinympäristöstä / Suomen luonnonsuojeluliitto

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu: Ympäristö.

Ympäristökasvatus, sivustolla tietoa historiasta, keskeisiä käsitteistä ja verkostoitumisesta. / Helsingin yliopisto, ympäristökasvatus

Ympäristökasvatusmateriaaleja, pelejä yms. englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, viroksi ja latviaksi / Hyria koulutus Oy

Ympäristöteemoihin liittyvää materiaalia, mm. kaivoksista, ekologisesta demokratiasta ja metsistä. / Siemenpuu-säätiö

Ympäristötietoutta. / Greenpeace