logo
materiaalit
Globaalikasvatus ja -vastuu

Elektroniikkateollisuuden ympäristövaikutuksiin ja kulutuselektroniikan muihin tuotantoketjun ongelmiin liittyviä esitteitä ja materiaalia. Lisäksi Reilua tietotekniikkaa verkkotehtävässä tutustutaan matkapuhelinten tuotantoketjuun ja sen ongelmiin. / Make IT fair -hanke

Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti –kasvattajan opas, jonka kohderyhmänä ovat 13-19 -vuotiaiden kanssa toimivat opettajat, nuorisotyöntekijät ja vapaa-ajan ohjaajat. / Maan ystävät ry

Globaali-ikkuna -sivulla tarkastellaan globalisaatiota niin kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden kuin politiikankin kautta.

Globaalikasvatus -sivuilla on globaaliin vastuullisuuteen liittyviä vinkkejä, materiaaleja ja järjestöjä. / Kepa

Globaalin kuluttajan oppikirja: Kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin käsittelevä oppimateriaali yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Eettiseen kauppaan liittyviä kampanjaesitteitä ja materiaalia, mm. kulutuselektroniikan ja vaateteollisuuden tuotantoketjun ongelmista. Lisäksi sivuilla on nettipeli: Reilut reitit, joka tutustuttaa Eettisen kaupan tuotteiden alkuperään./ Eettisen kaupan puolesta ry

Kansainvälisyyskasvatusmateriaalia, joka tukee opetussuunnitelmaa, mm. kehitysmaakäsityksestä, kauppaoikeudesta, ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja kuluttamisesta. / Uusi Tuuli ry.

Suklaan matkassa -opetusmateriaalit kertovat, mistä kaikille tuttu herkku saapuu Suomeen ja miten valintamme lähikaupassa vaikuttavat kaukana asuvien perheiden elämään. Reilu muistipeli sopii kaiken ikäisille. / Reilun kaupan kaupunki ja Reilu kauppa ry.