logo
materiaalit
Globaalikasvatus ja -vastuu

Elektroniikkateollisuuden ympäristövaikutuksiin ja kulutuselektroniikan muihin tuotantoketjun ongelmiin liittyviä esitteitä ja materiaalia. Lisäksi Reilua tietotekniikkaa verkkotehtävässä tutustutaan matkapuhelinten tuotantoketjuun ja sen ongelmiin. / Make IT fair -hanke

Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti –kasvattajan opas, jonka kohderyhmänä ovat 13-19 -vuotiaiden kanssa toimivat opettajat, nuorisotyöntekijät ja vapaa-ajan ohjaajat. / Maan ystävät ry

Globaali-ikkuna -sivulla tarkastellaan globalisaatiota niin kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden kuin politiikankin kautta.

Globaalikasvatus -sivuilla on globaaliin vastuullisuuteen liittyviä vinkkejä, materiaaleja ja järjestöjä. / Kepa

Globaalin kuluttajan oppikirja: Kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin käsittelevä oppimateriaali yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Eettiseen kauppaan liittyviä kampanjaesitteitä ja materiaalia, mm. kulutuselektroniikan ja vaateteollisuuden tuotantoketjun ongelmista. Lisäksi sivuilla on nettipeli: Reilut reitit, joka tutustuttaa Eettisen kaupan tuotteiden alkuperään./ Eettisen kaupan puolesta ry

Kansainvälisyyskasvatusmateriaalia, joka tukee opetussuunnitelmaa, mm. kehitysmaakäsityksestä, kauppaoikeudesta, ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja kuluttamisesta. / Uusi Tuuli ry.

Kielipuu on verkkopohjainen koulutusmateriaali, joka on suunnattu aikuisten maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville kasvattajille, ohjaajille ja ryhmänvetäjille. Kielipuun sisältämien tehtävien avulla ympäristöteemoja voi käsitellä lähes kielitaidottomienkin maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi Kielipuuta voi tilata Visiosta myös kansiona. / Visio

Suklaan matkassa -opetusmateriaalit kertovat, mistä kaikille tuttu herkku saapuu Suomeen ja miten valintamme lähikaupassa vaikuttavat kaukana asuvien perheiden elämään. Reilu muistipeli sopii kaiken ikäisille. / Reilun kaupan kaupunki ja Reilu kauppa ry.