logo
materiaalit
Arjen valinnat ja kestävä elämäntapa

Circula - kiertotalous- ja yrittäjyyspeli on suunnattu ammatilliselle toiselle asteelle ja lukioille, ja aineistoa voi soveltaa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Peli toimii hyvin osana laajempaa kiertotalouden oppimiskokonaisuutta ja siihen voidaan liittää yritysyhteistyötä. / Ammattilaisen kädenjälki

Ekotiimimateriaalit antavat vinkkejä, miten muuttaa toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Ekotiimit ovat kestävän elämäntavan ryhmiä, jotka pyrkivät omassa arjessa pienentämään ekologista jalanjälkeä.

HSY:n sähköiset oppimateriaalit käsittelevät ympäristöasioita etenkin jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmasta eri oppiaineissa ja ammattialoilla / HSY

HSY:n lajittelupelissä tutustut hauskalla tavalla viemärietikettiin, jätteiden lajittelun perusteisiin ja uusiotuotteisiin, joita jätteistä valmistetaan. / HSY

Kaupunkipeli eli Pelissä yhteinen kaupunki! tuo yhteen kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja maallikot. Työpaja herättää kiinnostuksen elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistua sen kehittämiseen. Kaupunkipeli sopii yläkoululaisille ja vanhemmille opiskelijoille. / Suomen ympäristöopisto SYKLI

Kestävän elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistämiseen kasvatustyössä, asukastoiminnassa, järjestöissä ja kiinteistöyhtiöissä liittyviä julkaisuja ja koulutusmateriaaleja. / 4V -hanke

Kestävän kehityksen teemamateriaaleja opetuksen tueksi. / Opetushallitus

Kestävä kehitys ammattioppilaitoksissa vapaan sivistystyön ja aikuiskasvattajien sidosryhmille. / Sivistys

Kestävä kehitys kemian opetuksessa – pedagogiikkaa ja oppilaiden omia tutkimuksia –opas auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kemian opetusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas pitää sisällään teorian lisäksi paljon harjoituksia ja oppilaiden omia tutkimuksia opetuksen ja sen suunnittelun tueksi. / Suomen luonnonsuojeluliitto

Kestävän kulutuksen ympäristökasvatusmateriaaleja eri-ikäisille. / Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Kierrätyspeli: Lajitteluohjeita ja hauska peli oman kierrätystiedon testaamiseen /  Paperinkeräys Oy

Kierrätysopas yrityksille, yhteisöille, kodeille ja mökeille. / Lassila & Tikanoja

Kiertotalousnetti avaa kiertotalouden maailmaa. Opettajille on tarjolla tietoa aiheesta ja oppilaille puolestaan tehtäviä ja kilpailuja. / Luonto-Liitto

Liikenteeseen ja sen ympäristövaikutuksiin pohjautuva Pääkaupunkiseudun liikenne- ja ympäristökansio sisältää oppimateriaaleja peruskoulun 7.-9. luokille. Lisäksi saatavissa ilmaisia julkaisuja/tuotteita helsinkiläisille päiväkodeille ja kouluille / Helsingin ympäristökeskus

Mahtavapakkaus: tietoa pakkausmateriaaleista, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä sekä ympäristövaikutuksesta. / PYR Oy

Marttojen yleisiltä neuvontasivuilta löydät vinkkejä kestävään elämäntapaan, mm. tietoa siitä, miten valmistat herkullista ruokaa tähteistä, miten Ekokokki valmistaa ruokaa ja millainen on Ekokoti. Uudellamaalla toimii aktiivisesti myös Uudenmaan Martat, joka edistää toiminnallaan mm. hyöty- ja kaupunkiviljelyä

Neuvokkaat –elämäntapakortit:  Elämäntaparoolipelikortit soveltuvat eri ikäisten kuluttaja- ja ympäristökasvatuksen oppimateriaaliksi / Suomen luonnonsuojeluliitto, Kuluttajavirasto ja Motiva

Nuorten oman toiminnan kehittämismateriaaleja / Nuorten Akatemia

Nökön matkassa -puuhakirja on suunnattu 5–7-vuotiaille. Kirjassa seikkailee Nökö, jonka kanssa opetellaan muun muassa kierrätystä, lajittelua, kodin vesiasioita, energiansäästöä ja ilmansuojelua. Puuhakirjaa voi tilata Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ltä maksutta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kouluihin ja päiväkoteihin. Sen voi myös tulostaa itse HSY:n verkkosivuilla. / HSY

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin –sivusto: Saatavilla arviointityökaluja, materiaaleja ja neuvontaa koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi / Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön

Peloton – uuden talouden tekijät: ohjeita ja materiaaleja energiaviisaaseen elämään / Demos Helsinki

Terve elämä -materiaali käsittelee niitä valintoja, jotka ovat hyväksi niin ihmisen kuin ympäristön hyvinvoinnille. / Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (SYKSE) ry

Tulevaisuuden työelämään, onnellisuuteen, kulutuskritiikkiin ym. liittyviä julkaisuja / Demos Helsinki

Vegaanismiin ja kasvissyöntiin liittyvää materiaalia. / Vegaaniliitto

Ympäristöosaava –materiaalit ja osaamistestit kuudelta eri ammattialalta on koottu Ympäristöosaava ammattilainen verkkopalveluun, joka on uudenlainen palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen. Verkkopalvelu tarjoaa käytännönläheistä, alakohtaista tietoa ympäristöasioista ja työkaluja organisaation toiminnan kehittämiseen.

Ympäristömerkinnän esitteitä, mm. tee vastuullisia valintoja –kuluttajaesite, ympäristömerkit tekstiilituotteissa ja joutsenmerkin ilmastoesite / SFS-merkintä