logo
verkostot
Lisätietoa Osaamispankista
Ympäristövastuullisuuden osaamispankki on koottu vuosien 2009-2010 aikana laajan kyselyn ja yhteistyöseminaarien avulla.  Osaamispankin perustaminen oli osa Hyvinkään-Riihimäen Ympäristöosaamisen keskuksen (ns. KEKO verkosto) hankekokonaisuutta.

Hankkeen päärahoittajana oli Uudenmaan liitto. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle ympäristökasvatusavustusta. Muita rahoittajia ja samalla hankepartnereita olivat Uudenmaan ELY-keskus, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Espoon kaupungin Villa Elfvikin luontotalo, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Helsingin kaupungin ympäristökeskus sekä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut. Tiiviissä hankeyhteistyössä olivat myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke käynnisti toimintansa vuonna 2012. Ryhmä vastaa jatkossa Ympäristövastuullisuuden osaamispankin kehittämisestä yhdessä Hyria Koulutus Oy:n kanssa.


Hyria rgb web
KEKO 157x65 rgb

MHKierke logo RGB

vantaa logo fi rgb of
ul

YmkHki Fin 4C PC
Sykli
Espoo

sykse
ELY-keskus
SLL