logo
at avuksi
Naturvårds- och miljöorganisationer och -förbund

Birdlife Finland strävar efter att befrämja fågelhobbyn och -forskningen samt skyddet av fåglarnas livsmiljö och naturens mångfald. De regionala medlemsföreningarna i BirdLife Finland erbjuder bl.a. månadsmöten, fågelutfärder, utbildning i fågelartskännedom och annan naturutbildning, klubbverksamhet etc.

Borgå Nejdens fågelförening erbjuder fågelutfärder.

Finlands Naturskyddsförbund förespråkar hållbarhet i produktion och konsumtion och arbetar för att skydda biodiversiteten. Förbundet anordnar kurser, seminarier, utflykter, läger och allmänna möten.

Finlands Naturskyddsförbunds lokalavdelningar erbjuder kurser, utflykter och läger.

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. / Natur och Miljö / Sällskapet för Miljöfostran i Finland

Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf samlar fackfolket i miljöbranschen. MCF understryker medlemmarnas sakkunskap när det gäller miljöärenden. MCF har som mål att beslutsfattarna bättre skall beakta fackfolkets expertbedömningar.

Natur och Miljö genomför kampanjer, sprider aktuell miljöinformation på svenska, deltar i miljödebatten i samhället samt bedriver konkret miljöfostran

Raseborgs Natur och Miljö arbetar för att främja hållbar utveckling, naturskydd och miljövård i Ekenäs stad. Föreningen sprider information, ordnar möten och exkursioner.

Tringa är den ornitologiska föreningen i landskapet Nyland i södra Finland. Föreningen organiserar guidade fågelexkursioner och presentationer gällande t.ex. fågelforskning och skydd etc.

Västra Nylands vatten och miljö r.f., (LUVY), är en regional vattenskyddsförening och tillhandahållare av tjänster. Vår uppgift är att främja vattenskydd, miljövård och en hälsosam livsmiljö, dvs. miljöhälsovård i Västra Nyland. 

WWF erbjuder mångsidig verksamhet åt elever, lärare och lärarstuderande. För lärare erbjuder vi utbildningsdagar och workshopar kopplade till våra aktuella teman och utbildningsmaterial.

YJY – Föreningen för miljöledarskap ordnar flera seminarier och exkursioner.