logo
at avuksi
Natur- och miljöskolor samt naturhus

Borgå Naturskola är en kringresande naturskola som verkat sedan 2001. Naturskolan erbjuder skolklasser och dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog, som arbetar på miljövårdsbyrån.

Gardenia erbjuder information, stämning, tjänster och produkter. Gardenia erbjuder också guidade trädgårdsturer, naturutfärder och program för barn.

Högholmens djurpark bjuder besökarna på information om djurparken, djuren och skyddet av dem. Kundtjänsten organiserar guidning, utställningar och evenemang samt sommarläger och undervisning i Naturskolan Arkki.

Miljöskolan, Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, strävar efter att stöda miljöfostran i daghem, skolor och läroanstalter och utvecklar i samarbete med andra utbildare bl.a. metoder och material att användas inom miljöfostran. Miljöskolan erbjuder miljörådgivning för grupper i olika åldrar.

Naturskolan Uttern är den första naturskolan i Finland. Naturskolans verksamhet riktas främst till svenskspråkiga skolor och daghem i västra Nyland och huvudstadsregionen.

Vi vill stärka barnens förhållande till naturen genom att erbjuda roliga naturupplevelser och förmedla kunskap om naturen. Ett starkt förhållande till naturen är grunden för en större miljöhänsyn i vardagen.

Stora Räntans Naturcentrum. I atmosfären kan man förnimma både närheten till Helsingfors stad och den yttre skärgården. Naturobservationsutflykter och evenemang på ön ordnas under hela verksamhetsperioden.

Vanda naturskola upprätthålls av Vanda miljöförening. Naturskolan är ett naturpedagogiskt centrum som ger fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda. Den arrangerar också kurser med naturtema för alla intresserade och som komplettering till skolornas miljöfostran.

Villa Elfviks naturskola får skolelever från Esbo lära sig om naturen via konkreta erfarenheter utomhus. En elevgrupp vistas en skoldag i gången på naturskolan.