logo
at avuksi
Miljöföretag, -stiftelser och -andelslag

Finlands Arkitektförbund SAFA vill befrämja kvaliteten på vår bebygga miljö

Fortum erbjuder aktuell information om energi, spartips och lånar ut elförbrukningsmätare.

Helsingfors Energis Energicentrum ger information och råd om hushållsapparater och användningen av den samt om energisparande.

HRM Helsingforsregionens miljötjänster är en samkommun som producerar miljötjänster för Helsingforsregionens invånare och företag. Våra branscher är vattenförsörjning och avfallshantering samt regioninformationstjänster.

Miljömärket Svanens vision är ett hållbart samhälle, där kommande generationer har samma goda förutsättningar och chanser som vi. Materiel om Svanmärkning.

Motiva erbjuder energirådgivning för konsumenter.

Vatten- och avloppsverksföreningen (VVY) driver Pytty-kampanjen om vattenavgift.

Återanvändningscentralen erbjuder miljörådgivning och –utbildning för skolor, daghem, företag och för envar som är intresserad av hur man kan minska mängden avfall / Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab