logo
at avuksi
Landskapsvård, jordbruk och odling, skogsorganisationer och -förbund

Finska Forstföreningen är en samarbetsorganisation som verkar inom informationsbranschen och riktar sig till skogssektorn. Den bedriver också skolsamarbete.

Lantbruks- och hushållningssällskapen i Finland erbjuder lantbrukare och landsbygdsföretagare rådgivnings- och planeringshjälp.

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry vill bevara gamla prydnads- och kulturväxter, ursprungliga husdjursraser, kulturlandskap och naturens mångfald. Föreningen bl.a. förmedlar frön och ger ut tidningen Maatiainen. 

Marthaförbundet erbjuder kurser och rådgivning om t.ex. hållbar livsstil.

Kustens skogscentral befrämjar hållbart skogsbruk inom den svenskspråkiga kustregionen. Skogscentralen organiserar kampanjer, kurser och olika evenemang.

I Villa Elfvik och dess omgivningar ordnas utflykter med natur och miljö som tema, pysselverkstäder, föreläsningar och kurser.