logo
at avuksi
Andra samarbetsaktörer

Helsingfors cyklister (HePo) är en förening som driver cyklisternas och den lätta trafikens intressen. Dess mål är säkrare, smidigare och trevligare cykelförhållanden.

Helsingfors församlingar uppmuntrar församlingsmedlemmarna till ett miljövänligare levnadssätt.

Mannerheims Barnskyddsförbunds mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ge den en mer framträdande plats i samhället och att barnens synpunkter ska beaktas i beslutsfattandet.

Scouting är verksamhet för barn och ungdomar. Helsingfors och östra Nylands scouter ordnar aktiviteter som ingår i scoutprogrammet för olika åldersgrupper.