logo
at avuksi
Yritykset, säätiöt ja osuuskunnat

Bureau Veritas Finland toteuttaa mm. ympäristövaikutusten arviointeja sekä tukee ympäristösertifikaattien hankkimisessa.

Demos Helsinki on ajatushautomo, jonka tutkimuksen keskeiset teemat ovat: hyvinvointi, tulevaisuuden kaupungit ja vähähiilinen yhteiskunta. Meneillään on mm Peloton projektit.

Ekokem tuottaa ympäristöhuollonpalveluita, julkaisee materiaaleja ja kouluttaa yrityksiä, yhtiötä ja kuntia.

Fortum vastaa energia-aiheisiin kysymyksiin, mm. sähkön ympäristövaikutuksiin, energian säästöön ja sähkölämmityksen liittyviin aiheisiin. Lisäksi voit lainata energiankulutusmittarin sähkölaitteesi kulutuksen testaamiseksi.

Gaia on energia- ja ympäristöalan, ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan sekä ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntijayhtiö.

HFT Network Oy tarjoaa ympäristöhuoltopalveluihin liittyvää osaamista, millä voidaan seurata toiminnan kehittymistä varsinkin yksityissektorilla.

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuottaa ympäristöpalveluita vesi- ja jätehuollon sekä seututietopalveluiden toimialoilta. Käynnissä on mm. Julia 2030 –hanke.

Helsingin Energian Energiakeskus antaa tietoa energiansäästöstä ja kodinkoneiden valinnasta

Hyvinkään kierrätyskeskuksen tavoitteena on ympäristön tilan parantaminen ja sosiaalinen työllistäminen. Kierrätyskeskus antaa mm. kierrätysneuvontaa.

Insinööritoimisto Ecobio järjestää mm. koulutuksia esim. ympäristölainsäädännöstä, kemikaaleista, jätehuollon ratkaisuista, ilmastonmuutoksesta ja hiilijalanjäljestä sekä tuotteiden elinkaariasioista.

Lassila & Tikanoja pitää yllä kierrätysopasta yrityksille, yhteisöille, kodeille ja mökeille.

Miljöönääri Oy tarjoaa ympäristökoulutusta, luentoja, kursseja erilaisista ympäristöasioista.

Motiva tarjoaa energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntijapalveluita, sekä energia-aiheista opetusmateriaalia kouluille.

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön asiantuntijapalveluita mm. kasvatusalan kehittämiseksi ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi.

Osuuskunta eco-one tukee koulujen kestävän kehityksen-ohjelman suunnittelua ja toteutusta.

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuksia uudelleenkäyttöön sekä kannustaa että kouluttaa tekemään fiksuja valintoja.

Pöyry on ympäristö- ja yhdyskuntasektorin konsultti- ja suunnittelutoimisto.

SFS-ympäristömerkintä Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut. Tarjolla on erilaisia ympäristömerkinnän esitteitä.

Sito on infran, liikenteen ja ympäristön moniosaajayritys.

St1 tuottaa energiatuotteita ja -palveluita jätepohjaisesta korkeaseosetanolista teolliseen tuulivoimaan. 

Suomen arkkitehtiliitto SAFA toimii arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Toiminnan teemana on mm. ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys.

Suomen autokierrätys Oy koordinoi romuautojen vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen. Tietoa romuajoneuvoista ja kierrätyksestä.

Suomen rengaskierrätys Oy neuvoo kuluneiden renkaiden vaihdossa ja kierrätyksessä.

Tulevaisuus oy on eettisen viestinnän ammattilainen.

Vahanen tarjoaa ympäristökonsultoinnin palveluita.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys kampanjoi Pytty-ohjelmassa vedenpuhdistamistyön puolesta.

Ympäristökonsultointi EcoChange Oy tarjoaa konsultointia ja koulutusta ympäristö-ja jäteasioissa.