logo
at avuksi
Muut yhteistyötahot

Helsingin pyöräilijät ry:n päämääränä on edistää turvallista ja viihtyisää pyöräilyä. Yhdistys järjestää retki- ja kuntopyöräilylenkkejä, neuvoo pyöräilystä ja liikenteestä ja ottaa kantaa lainsäädäntöön ja liikennesuunnitteluun.

Helsingin seurakuntayhtymä kannustaa seurakuntalaisia ympäristöystävällisempiin elintapoihin.

Juurielo ry edistää omien juurien tuntemusta, luonnonläheistä ja yhteisöllistä elämäntapaa. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia esim. nuorten juurileirin.

Mannerheimin lastensuojeluliitto edistää lasten hyvinvointia. Uudenmaan piirin tehtäviin kuuluu neuvonta, koulutus ja ammatillinen ohjaus. Uudenmaanalueella toimii 94 paikallisyhdistystä, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia, mm. luontoretkiä. 

Neljä tuulta ry haluaa auttaa ihmistä kokemaan itsensä osana maapallon kokonaisuutta. Yhdistys järjestää seminaareja, leirejä ja tapahtumia.

Nuorten akatemia tukee nuorten omaa toimintaa ja oppimista. Järjestö myöntää homma rahaa nuorten projekteihin ja sillä on materiaaleja ja tapahtumia mm. ilmastonmuutoksen liittyen.

Performancesirkus on ammattiteatteriryhmä, jolla on myös teatterin lisäksi vuosittain vaihtuvia nuorille suunnattuja ympäristö- ja taidekasvatusprojekteja.

Pyöräilykuntien verkosto ry on kunnallishallinnon, valtionhallinnon, tiehallinnon, yritysten ja järjestöjen sekä muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on kehittää pyöräilyä ja tuottaa tietoa eri tahojen käyttöön.

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset järjestävät kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa.

Sommelo ry edistää suomalaista esihistoria koskevaa tietoisuutta mm. käsityökurssien, koulutuskurssien ja julkaisujen kautta.

Suomen ladun tavoitteena on liikuttaa suomalaisia ja edistää ulkoilumahdollisuuksia. Suomen latu järjestää erilaisia kursseja ja tapahtumia, mm. metsämörritoimintaa.

Uudenmaan Partiopiiri järjestää erilaisia partio-ohjelman aktiviteettejä, jotka on jaettu ikäkausittain.

Vastuullisuusuutiset.fi on uusi SoMe-kanava vastuulliseen liiketoimintaan vuoden jokaisena päivänä.