logo
at avuksi
Maisemanhoito, maatalous ja viljely, metsäjärjestöt ja -liitot

Hyötykasviyhdistys tukee kotiviljelyä ja vanhojen kasvikantojen säilyttämistä. Yhdistys pitää Alku & Juuri –puutarhapuotia, sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, kesäleirin ja perhekerhon, joissa touhutaan puutarhassa. Lisäksi puutarha tukee kasvatus- ja opetustyötä.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry edustaa maaseudun ammattilaisia, jotka hyödyntävät uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi ja taloudellisesti.

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry haluaa säilyttää vanhat koriste- ja viljelykasvit, alkuperäiset kotieläinrodut, kulttuurimaisemat ja luonnon monimuotoisuuden. Yhdistyksellä on mm. siementenvälitystä ja Maatiainen-lehden julkaisemista. 

Metsäkeskus Rannikko antaa asiantuntijapalveluita metsänhoidosta, kouluttaa ja järjestää tapahtumia.

ProAgria Uusimaa ry antaa mm. koulutusta, kotieläin- ja viljelyneuvontaa.

Siirtolapuutahraliitto edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa, järjestää puutarhanhoidon kursseja sekä neuvoo siirtolapuutarhojen perustamisessa.

Suomen metsäyhdistys on metsäalan yhteistyöjärjestö. Se edistää mm. metsien vastuullista käyttöä ja tekee kouluyhteistyötä.

Uudenmaan Maa- ja kotitalousnaiset tarjoaa kotitalous-, kuluttaja- ja maisemanhoidon neuvontaa sekä kehittää maaseudun pienyritystoimintaa.

Uudenmaan Martat antaa puutarha-, ympäristö- ja kotitalousneuvontaa.