logo
at avuksi
Luonto- ja ympäristökoulut sekä luontotalot
Kiertävä luontokoulu Naakka järjestää lähiluontoretkiä Pääkaupunkiseudulla alakoululaisille ja perheille. Ohjaajaa voi myös pyytää sijaiseksi Pääkaupunkiseudun luontokouluihin ja osallistumaan projekteihin. Erikoisosaamisena luontopolut, erityislapset ja luontotarinat.

Harakan luontokeskus on ympäristökasvatuksen toiminta- ja kehittämiskeskus. Se tarjoaa saaristoluontotietoutta ja toimintaa kaikenikäisille.

Luontokoulu Arkin, Korkeasaari, kolme erilaista opetusohjelmaa uhanalaisten eläinten suojelusta, eläinten käyttäytymisestä sekä talvehtimistavoista soveltuvat alakoulun 3.-6.luokille.

Naturskolan Uttern, Natur och Miljö, on Suomen vanhin luontokoulu.

Nuorten luontotalon, Helsingin kaupunki ohjelmat on suunnattu helsinkiläisille alakoulun oppilaille. Teemoina ovat elämykselliset vuodenaikaretket ja ympäristövastuulliseen elämäntapaan kasvaminen.

Porvoon luontokoulu tarjoaa elämyksellistä toiminnallista luontokouluohjelmaa porvoolaisille päiväkoti- ja koululaisryhmille heidän lähiympäristössään.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku tarjoaa ympäristöaiheisia opetustuokioita lapsille ja nuorille sekä koulutusta kasvattajille.

Vantaan Luontokoulu tarjoaa luontokoulutoimintaa ja kummiluokkaopetusta. Lisäksi on mahdollisuus ympäristö- ja luontokasvatusaiheiseen tilauskurssiin esim. koulun tarpeiden mukaan.

Villa Elfvikin luontotalo, Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus tarjoaa luonto- ja ympäristöaiheisia retkiä, näyttelyitä, luentoja ja muita tapahtumia.