logo
at avuksi
Luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt ja -liitot
BirdLife Suomi tarjoaa lintuaiheista asiantuntemusta. Lisäksi retkikummit ja retkenvetäjät järjestävät toimintaa.

Dodo on ympäristöjärjestö, joka tarkastelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti. Dodo järjestää mm. kaupunkikävelyitä, ideariihiä, työpajoja ja kouluvierailuja. / Dodo

Green Net Finland tekee ympäristö- ja energia-alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen verkostoyhteistyön sekä projekti- ja vientitoiminnan tukemista.

Greenpeace tarjoaa luentoja ja työpajoja ympäristöaiheisiin mm. ilmastonmuutokseen, energiakysymyksiin ja metsiensuojeluun liittyen.

Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat, Luonto-Liitto Espoo järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja -kerhoja sekä muita tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsy:n luennoilla, retkillä ja kursseilla tutustutaan elolliseen ja elottomaan luontoon asiantuntevien oppaiden johdolla.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry järjestää mm. retkiä asiantuntevien oppaiden johdolla, linturalleja ja määrityskuvailtoja. Lisäksi yhdistyksellä on tutkimustoimintaa sekä kannanottoja linnustonsuojeluasioista.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry mm. julkaisee vesistö- ja jätevesiasioihin liittyviä materiaaleja.

Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki välittää Lintuoppaita retkelle.

Luomuliitto järjestää koulutuspäiviä ja ammattiseminaareja sekä laatii kannanottoja ja esityksiä. Luomuliitto kustantaa riippumatonta Luomulehteä.

Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiöllä on kampanjoita ja julkaisuja luonnontilaisista metsistä.

Luonto-Liitto tiedottaa, kouluttaa, tuottaa ympäristökasvatusmateriaaleja, retkeilee, järjestää luontokerhoja ja -leirejä sekä antaa mahdollisuuden osallistua ympäristöasioiden päätöksentekoon.

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, Luonto-Liitto Uusimaa järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja -kerhoja sekä muita tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tarjoaa palvelua, neuvontaa ja jäsentoimintaa puhtaiden vesien puolesta.

Natur och Miljö kampanjoi, levittää ajankohtaista ympäristötietoa ruotsiksi, osallistuu yhteiskunnalliseen ympäristökeskusteluun sekä tekee konkreettista ympäristökasvatustyötä.

Maan ystävien paikallisryhmät, mm. Helsinki, Lahti ja Porvoo, järjestävät tapahtumia, tiedottavat ja kampanjoivat mm. ilmastonmuutoksesta ja kulutuksen vähentämisestä.

Porvoonseudun lintuyhdistys PSLY tarjoaa lintuasiantuntijoita retkille ja tapahtumiin.

Raaseporin Luonto ja Ympäristö edistää luonnonsuojelua, -hoitoa ja kestävää kehitystä Tammisaaressa. Yhdistys järjestää mm. retkiä.

Suomen leirikouluyhdistys ry tarjoaa ympäristökasvatusmalleja ja -pedagogiikkaa.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry toimii laaja-alaisesti ja mm. julkaisee luonto- tai ympäristökouluihin liittyviä tutkimuksia ja asiakirjoja.

Suomen luonnonsuojeluliitto tarjoaa mm. luonnonsuojeluun liittyvää asiantuntijuutta, tapahtumia, tietoiskuja sekä kunnostus- ja ennallistamistöitä.

Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset järjestävät retkiä ja tapahtumia. Toimintaa on myös aloitteiden ja vetoomusten laatimiseksi, kunnostus- ja ennallistamistalkoita sekä tietoiskujen järjestämisestä.

Suomen maakasvatusyhdistys kouluttaa maakasvatusohjelman toteuttajia.

Suomen ympäristökasvatuksen seuralla (SYKSE) on Vihreä lippu –kouluttajia ja kouluttajarekisteri.

Vantaan Luonnonystävät, Luonto-Liitto Vantaa järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja -kerhoja sekä muita tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys antaa neuvontaa vesiensuojeluun l

iittyvistä aiheista.

Vegaaniliitto edistää kasvissyöntiä ja veganismia, tarjoaa infoa sekä tapahtumia.

WWF:llä on asiantuntijoita mm. Itämerestä, ilmastonmuutoksesta, kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta, luonnon monimuotoisuudesta sekä kansainvälisestä kehityksestä. WWF-lähettiläät tekevät kouluvierailuita kouluvierailuja perus- ja toisen asteen oppilaitoksiin vuosittain vaihtuvista teemoista.

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry työskentelee mm. ympäristön tutkimisen, suunnittelun ja käytön parissa.

Ympäristöjohtamisen yhdistys järjestää tapahtumia, kuten seminaareja ja yritysvierailuja, sekä tiedottaa muista ympäristöalan tapahtumista.

Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli auttaa ulkona sijaitsevien oppimisympäristöjen löytämisessä ja käyttöönotossa.

Ympäristötaiteen yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutusta ja ympäristötaiteen tapahtumia. Yhdistys on järjestänyt syksyisin Kivinokassa ympäristötaidenäyttelyitä.