logo
at avuksi
Muut ympäristövastuullisuutta lisäävät tahot


Demos Helsinki on ajatushautomo, jonka tutkimuksen keskeiset teemat ovat: hyvinvointi, tulevaisuuden kaupungit ja vähähiilinen yhteiskunta. Meneillään ovat mm. Ilmastotalkoot sekä Peloton projektit.

Dodo on ympäristöjärjestö, joka tarkastelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti. Dodo järjestää mm. kaupunkikävelyitä, ideariihiä, työpajoja ja kouluvierailuja. / Dodo

Eettisen kaupan puolesta ry:stä voi pyytää Eettisen kaupan lähettiläitä esittelemään Eettisen kaupan merkkijärjestelmää ja vastuullista kuluttamista.

Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat (ENY ry) järjestää luontoleiri- ja kerhotoimintaa sekä luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia.

Fortum vastaa energia-aiheisiin kysymyksiin, mm. sähkön ympäristövaikutuksiin, energian säästöön ja sähkölämmityksen liittyviin aiheisiin. Lisäksi voit lainata energiankulutusmittarin sähkölaitteesi kulutuksen testaamiseksi.

Helsingin Energian Energiakeskus antaa tietoa energiansäästöstä ja kodinkoneiden valinnasta

Helsingin kaupunkiympäristön ympäristöpalvelut välittää Helsingin alueille luonto-oppaita, antaa neuvontaa, esitteitä, järjestää ympäristöaiheisia vaihtuvia näyttelyitä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä vastaanottaa oppilaitosryhmiä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa ympäristöpalveluita vesi- ja jätehuollon sekä seututietopalveluiden toimialoilta. HSY:n Ilmastoinfo opastaa kaupunkilaisia ja pk-yrityksiä käytännön ilmastotoimiin.

Helsingin seurakuntayhtymä kannustaa seurakuntalaisia ympäristöystävällisempiin elintapoihin.

Hyria koulutus on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten ja aikuisten koulutusta mm. luonto- ja ympäristöalalla. Hyriassa on tehty pitkäjänteistä kestävän kehityksen työtä, ja tavoitteena on ulottaa kestävän kehityksen sertifiointi koskemaan koko oppilaitosta vuoteen 2020 mennessä.

Korkeasaareen voi tutustua opastetulla kierroksella, opintokäynnillä, luontokoulu Arkissa tai omatoimisesti.

Kuluttajavirasto antaa kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kulutustapoihin liittyvää neuvontaa sekä kuluttajakasvatuspalveluita kouluille.

Hösmärinpuiston koulun (Espoon kaupunki) Vihreä lippu -projektin vetäjä, luokanopettaja Maija Hakala, antaa asiantuntija-apua tavallisen kestävän kehityksen kasvatuksen avuksi.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, kesäleirin ja perhekerhon, joissa touhutaan puutarhassa. Lisäksi puutarha tukee kasvatus- ja opetustyötä.

Luonnontieteellinen keskusmuseon (Helsingin yliopisto) asiantuntijat (mm. kasvi- ja eläintieteen sekä geologian alalta) ovat mukana tutkimuksissa ja heidän luonnontuntemus on asiakkaiden käytössä. He vastaavat kysymyksiin ja tunnistavat näytteitä.

Make IT fair -hanke tiedottaa kulutuselektroniikan valmistamiseen liittyvistä ongelmista, mm. ympäristövaikutuksista.

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut hoitaa luonnonsuojeluun ja retkeilyyn varattuja, valtion omistamia, alueita ja tuottaa retkeilypalveluita.

Motiva tarjoaa energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntijapalveluita, sekä energia-aiheista opetusmateriaalia kouluille.

Nuuksion oppaat järjestävät varhaiskasvatus- ja koululaisryhmille maasto-opastuksia Haukkalammen ja Kattilan maastossa sekä antavat kansallispuistoinfoa kävijöille. / Nuuksion kansallispuisto

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön asiantuntijapalveluita mm. kasvatusalan kehittämiseksi ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta  voi tilata ympäristöneuvontaa asukkaille, oppilaille ja lapsille sekä kasvattajille.

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset järjestävät kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa.

Silmu tarjoaa kestävän kehityksen koulutus- ja suunnittelupalveluita sekä tuottaa sisältöjä erilaisiin kehittämispäiviin ja tapahtumiin. / Silmu science education

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen ympäristöopisto SYKLI on ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka koulutustarjontaan kuuluu mm. ympäristöala.

Uudenmaan ELY-keskus tarjoaa ympäristöalan asiantuntijapalveluita.

Uudenmaan martat antaa puutarha-, ympäristö- ja kotitalousneuvontaa.

Vantaan kaupunki, ympäristökeskus antaa asiantuntijapalveluita, seuraa ympäristöntilaa ja toteuttaa luontoinventointeja ja tutkimuksia.

Vantaan Luonnonystävät ry, Luonto-Liitto Vantaa järjestää alueellaan luontoretkiä, -leirejä ja muita tapahtumia ja toimintaa lapsille, nuorille ja koko perheelle."

Vegaaniliitto edistää kasvissyöntiä ja veganismia, tarjoaa infoa sekä tapahtumia.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys kampanjoi Pytty-ohjelmassa vedenpuhdistamistyön puolesta.

WWF:n WWF-lähettiläät tekevät kouluvierailuita vuosittain vaihtuvista teemoista.

Ympäristöjohtamisen yhdistys järjestää tapahtumia, kuten seminaareja ja yritysvierailuja, sekä tiedottaa muista ympäristöalan tapahtumista. 

Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli auttaa ulkona sijaitsevien oppimisympäristöjen löytämisessä ja käyttöönotossa.

Ympäristötaiteen yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, koulutusta ja ympäristötaiteen tapahtumia. Yhdistys on järjestänyt syksyisin Kivinokassa ympäristötaidenäyttelyitä.

4V -hanke sisältää asukastoimintaa, tukee kestävän kehityksen kasvatusta sekä edistää kestävää asumista vuokrataloissa.