logo
osaamispankki banner
Osaamispankki

Näille verkkosivuille, Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin, on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät myös ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi kaikille ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankkia ylläpitää Hyria Koulutus Oy sekä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Tervetuloa tutustumaan tarjontaan! Lisätietoja osaamispankista


Ajankohtaista


Välkkeen kiertotalousseminaari 7.11.2018
Miten voimme yhdessä mahdollistaa kestävän tulevaisuuden? Mitä kiertotalous voi parhaimmillaan olla? Riittääkö kiertotalous? Näiden kysymysten ympärille keskittyi ”Kiertotaloudelle kestävään tulevaisuuteen” -seminaari keskiviikkona 7.11.2018 Helsingissä Ravintola Vaunun seminaaritiloissa Pasilassa. Koko päivän tilaisuuden järjestivät Välke-ryhmä, puheenjohtajanaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, yhdessä pääkaupunkiseudun ja KUUMA-kuntien ekotukitoiminnan kanssa. Järjestelyistä vastasivat erityisesti Välke-ryhmästä Kierrätyskeskus, Suomen Ympäristöopisto Sykli, Fee Suomi ry, HSY sekä Luonto-liitto. Tilaisuus koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista. Puheenvuoroissa nostettiin esiin luonnonvarojen riittävyyttä, kestävää käyttöä sekä kohtuullisuutta sekä pohdittiin, miten kiertotalous sopii tähän yhtälöön. Päivä oli todella suosittu ja se kokosi hienosti yhteen noin 180 aiheesta kiinnostunutta ekotukihenkilöä, kasvattajaa ja asiantuntijaa eri sektoreilta.
Lisätietoja: Johanna Sunikka / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, p. 0400 348 188.
Katso seminaarin materiaalit täältä.
Sitoumus 2050 Ympäristökasvatusta edistämään
Välke-ryhmä on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Sitoumus 2050 -hankkeelle. Hankkeessa luodaan sitoumuksia ympäristökasvatuksen, -tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen.
Hankkeella on Osaamispankissa oma alasivu, jonne kootaan mm. hankkeen aikana laaditut sitoumukset.
Rattailla-ohjelma on päivitetty
Rattailla-ohjelmaa on päivitetty kevään 2018 aikana Välke-ryhmän kaikille avoimissa työpajoissa. Aiempi Rattailla-ohjelma eli " Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla" on ollut täydentämässä osaltaan Uusimaa-ohjelmaa vuosina 2014–2017. Välke-ryhmä jätti myös kannanoton 2.11.2017 Uusimaa-ohjelman eli uuden maakuntaohjelman luonnosversioon korostaen mm. luonnon hyvinvointivaikutuksia.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy puheenjohtajaorganisaationa
Välke-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2018 toimii Johanna Sunikka Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta. Meneillään on Uudenmaan ympäristökasvatusverkoston 7. toimintavuosi. Vuosien 2018-2019 pääteemana Uudenmaan ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Kiertotalous”. Lisätietoa teemasta ja muutenkin verkoston toiminnasta löytyy Välke-ryhmän toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017. Uudetkin toimijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: ”Välke - Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”.
Koulutuspäivä 8.5.2017 nuorten hyvinvoinnista
Välke-ryhmä järjesti Muutoksen lähteillä -koulutuspäivän ma 8.5.2017 Helsingissä Lapinlähden lähteellä. Ohjelma koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista esitellen luontolähtöisiä menetelmiä, materiaaleja sekä maistiaisia nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuspäivä järjestettiin osana Uusimaaviikkoa.
Katso seminaarin materiaalit täältä.
Nuoret muutoksentekijöinä –koulutuspäivä 11.11.2016
Välke-ryhmä järjesti Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivän 11.11.2016 Luontokeskus Haltiassa. Koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille nuorten kanssa toimiville. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen.
Katso seminaarin materiaalit täältä.
Välketoimintaan mukaan?
Oletko kiinnostunut liittymään mukaan Välke-verkoston jäseneksi? Verkostoon kuuluu n. 300 ympäristökasvatuksen parissa työskentelevää ihmistä Uudellamaalla. Ota yhteyttä Facebook-sivujen kautta.

Välke-toimintaa suunnittelee pienempi, n. 20 hengen Välke-ryhmä. Mukana ovat mm. Uudenmaan Ely-keskus, Uudenmaan liitto, kuntien ympäristökasvattajia, ympäristöalan toimijoita ja järjestöjä. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryhmään, ota yhteyttä: riitta.salasto(at)ely-keskus.fi tai mikko.kantokari(at)ely-keskus.fi.

Välke-ryhmä facebookissa ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: https://www.facebook.com/valkeuusimaa.