logo
osaamispankki banner
Osaamispankki

Näille verkkosivuille, Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin, on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät myös ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi kaikille ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankkia ylläpitää Hyria Koulutus Oy sekä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Tervetuloa tutustumaan tarjontaan! Lisätietoja osaamispankista


Ajankohtaista


Koulutuspäivä 8.5.2017 nuorten hyvinvoinnista
Välke-ryhmä järjesti Muutoksen lähteillä -koulutuspäivän ma 8.5.2017 Helsingissä Lapinlähden lähteellä. Ohjelma koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista esitellen luontolähtöisiä menetelmiä, materiaaleja sekä maistiaisia nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuspäivä järjestettiin osana Uusimaaviikkoa.
Katso seminaarin materiaalit täältä.

Luonto-Liitto ry puheenjohtajaorganisaationa
Välke-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2017 toimii Malva Green Luonto-Liitosta. Meneillään on Uudenmaan ympäristökasvatusverkoston 6. toimintavuosi. Vuosien 2016-2017 pääteemana Uudenmaan ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Nuoret muutoksentekijöinä”. Lisätietoa teemasta ja muutenkin verkoston toiminnasta löytyy Välke-ryhmän toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017. Uudetkin toimijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: ”Välke - Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”.

Nuoret muutoksentekijöinä –koulutuspäivä 11.11.2016
Välke-ryhmä järjesti Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivän 11.11.2016 Luontokeskus Haltiassa. Koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille nuorten kanssa toimiville. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen.
Katso seminaarin materiaalit täältä.

Uusmaalaisista ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita
Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen Rattailla-hankkeessa on tehty toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla vuosille 2014–2017. Toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan Uusimaa-ohjelmaa. Välke-ryhmä luovuttaa ohjelman maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014. klo 10.30–11.30 Uudenmaan liitossa. Lue virallinen tiedote toimenpideohjelman julkistamisesta.


Välketoimintaan mukaan?
Oletko kiinnostunut liittymään mukaan Välke-verkoston jäseneksi? Verkostoon kuuluu n. 300 ympäristökasvatuksen parissa työskentelevää ihmistä Uudellamaalla. Ota yhteyttä liittyäksesi: malva.green(at)luontoliitto.fi.

Mikäli haluat erota Välke-verkostosta, voit ilmoittaa asian osoitteeseen: malva.green(at)luontoliitto.fi.

Välke-toimintaa suunnittelee pienempi, n. 20 hengen Välke-ryhmä. Mukana ovat mm. Uudenmaan Ely-keskus, Uudenmaan liitto, kuntien ympäristökasvattajia, ympäristöalan toimijoita ja järjestöjä. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryhmään, ota yhteyttä: riitta.salasto(at)ely-keskus.fi tai mikko.kantokari(at)ely-keskus.fi.

Välke-ryhmä facebookissa ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: https://www.facebook.com/valkeuusimaa.