logo
osaamispankki banner
Osaamispankki

Näille verkkosivuille, Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin, on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät myös ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi kaikille ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankkia ylläpitää Hyria Koulutus Oy sekä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Tervetuloa tutustumaan tarjontaan! Lisätietoja osaamispankista


Ajankohtaista


Rattailla-ohjelman päivitys on käynnistynyt
" Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla" eli lyhyemmin Rattailla-ohjelma, on ollut täydentämässä osaltaan Uusimaa-ohjelmaa vuosina 2014–2017. Välke-ryhmän kokouksessa 3.11.2017 nimetty työryhmä on valmistellut ohjelman päivitystä. Kaikille avoimet päivitystyöpajat pidetään 28.2.2018 klo 8.30–12.30 (Lapinlahden lähde) ja 22.3.2018 9.00–12.30 (Ympäristötalo Viikinkaari). Välke-ryhmä jätti myös kannanoton 2.11.2017 Uusimaa-ohjelman eli uuden maakuntaohjelman luonnosversioon korostaen mm. luonnon hyvinvointivaikutuksia.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy puheenjohtajaorganisaationa
Välke-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2018 toimii Johanna Sunikka Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta. Meneillään on Uudenmaan ympäristökasvatusverkoston 7. toimintavuosi. Vuosien 2018-2019 pääteemana Uudenmaan ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Kiertotalous”. Lisätietoa teemasta ja muutenkin verkoston toiminnasta löytyy Välke-ryhmän toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017. Uudetkin toimijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: ”Välke - Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”.

Koulutuspäivä 8.5.2017 nuorten hyvinvoinnista
Välke-ryhmä järjesti Muutoksen lähteillä -koulutuspäivän ma 8.5.2017 Helsingissä Lapinlähden lähteellä. Ohjelma koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista esitellen luontolähtöisiä menetelmiä, materiaaleja sekä maistiaisia nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuspäivä järjestettiin osana Uusimaaviikkoa.
Katso seminaarin materiaalit täältä.

Nuoret muutoksentekijöinä –koulutuspäivä 11.11.2016
Välke-ryhmä järjesti Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivän 11.11.2016 Luontokeskus Haltiassa. Koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille nuorten kanssa toimiville. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen.
Katso seminaarin materiaalit täältä.

Välketoimintaan mukaan?
Oletko kiinnostunut liittymään mukaan Välke-verkoston jäseneksi? Verkostoon kuuluu n. 300 ympäristökasvatuksen parissa työskentelevää ihmistä Uudellamaalla. Ota yhteyttä liittyäksesi: malva.green(at)luontoliitto.fi.

Mikäli haluat erota Välke-verkostosta, voit ilmoittaa asian osoitteeseen: malva.green(at)luontoliitto.fi.

Välke-toimintaa suunnittelee pienempi, n. 20 hengen Välke-ryhmä. Mukana ovat mm. Uudenmaan Ely-keskus, Uudenmaan liitto, kuntien ympäristökasvattajia, ympäristöalan toimijoita ja järjestöjä. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryhmään, ota yhteyttä: riitta.salasto(at)ely-keskus.fi tai mikko.kantokari(at)ely-keskus.fi.

Välke-ryhmä facebookissa ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: https://www.facebook.com/valkeuusimaa.