Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi

Opiskelijan arviointi on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta. Arvioinnin avulla seurataan työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistymistä ja oppimistavoitteiden saavuttamista tutkinnon osittain.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja käyvät arviointikeskusteluja vähintään kaksi kertaa vuodessa. Arviointiin on hyvä ottaa mukaan kaikki työyhteisön jäsenet, joiden kanssa opiskelija toimii ja tekee työtä. Paras oppimistulos saavutetaan, kun koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista ja arviointia. Arvioinnin tulee olla perusteltua, kannustavaa, asiallista, rehellistä, ohjaavaa ja kehittävää.

Työpaikalla arvioidaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ei oppilaitoksessa järjestettyä tietopuolista opetusta.

Oppilaitoksen tietopuolinen opetus ei aina kulje käsi-kädessä työpaikan työtehtävien kanssa. Olennaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa on se, että arvioidaan sitä päivittäistä työtä, jota opiskelija tekee omalla työpaikallaan.

Oppisopimuspalvelut lähettää työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyvät opiskelijan arviointilomakkeet sähköisesti työpaikalle kaksi kertaa vuodessa verkkopalvelun välityksellä. Arviointilomake toimii myös koulutuskorvaushakemuksena. Sovittu koulutuskorvaus maksetaan, kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnit on palautettu oppisopimuspalveluihin.

Sähköinen arviointilomake löytyy täältä: SopimusPro-verkkopalvelu