Työnantaja oppisopimuskouluttajana

Oppisopimuskoulutus voi olla ajankohtaista, kun

 • työvoiman tarve kasvaa
 • koulutukseltaan sopivaa työntekijää ei löydy muuten kuin kouluttamalla itse
 • halutaan kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista uudelleen- tai täydennyskoulutuksella
 • halutaan sitouttaa henkilöstöä.

Työnantajan edellytykset oppisopimustyönantajaksi

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että työpaikalla on käytettävissä tutkinnon mukaisen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämiseksi riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan päteviä ja työpaikkaohjaajiksi motivoituneita työntekijöitä.

Työnantajan tehtävät ja vastuut

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Samalle ajalle tehdään myös kirjallinen työsopimus. Työsopimuslaki määrittää työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Työnantajan tehtävänä on noudattaa alan työehtosopimusta.

Opiskelijalle nimetään työpaikalla työpaikkaohjaaja. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun, oppisopimusopiskelijan ohjaukseen ja kouluttamiseen ammattitaitoa kehittävissä työtehtävissä ja arvioi opiskelijan edistymistä.

Työnantajan on järjestettävä opiskelijalle mahdollisuus osallistua tietopuoliseen opetukseen. Tiivis yhteistyö oppilaitoksen kanssa vahvistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen. Työnantaja päättää, maksetaanko opiskelijalle palkkaa siltä ajalta, kun opiskelija on oppilaitoksessa tietopuolisessa opetuksessa. Joillakin aloilla, esim. graafinen ja ahtaus, tietopuolisen opetuksen ajan palkkauksesta on sovittu työehtosopimuksessa. 

Aloitusvaiheessa on tärkeää pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä työnantaja haluaa oppisopimukselta?
 • Onko työpaikalla mahdollisuus suunnitella, ohjata ja arvioida opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta?
 • Kuinka monipuolisia työpaikan työtehtävät ovat suhteessa koulutuksen tavoitteisiin?

Kun edellä mainitut asiat on selvitetty, edetään seuraavalla tavalla:
Ottakaa yhteys oppisopimuspalveluihin, lisätietoa saa

 • tutkinnoista
 • oppilaitoksista
 • koulutuksen rahoituksesta, tuista ja kustannuksista
 • työ- ja koulutuslainsäädäntöön liittyvistä perusasioista ja
 • siitä, miten prosessi etenee tästä eteenpäin.

Jos olette palkkaamassa työtöntä henkilöä oppisopimuskoulutukseen, on hänestä mahdollisuus hakea palkkatukea työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta. Lisätietoa palkkatuesta saa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tai paikallisesta työ- ja elinkeinotoimistosta. 

Jos olette palkkaamassa kuntoutusrahaan oikeutetun henkilön oppisopimuskoulutukseen, ottakaa kuntoutusrahan hakumenettelyn tarkistamiseksi yhteyttä KELAn paikallistoimistoon tai työntekijän vakuutusyhtiöön.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.