Lainsäädäntöä

Oppisopimuskoulutuksessa yhteistyötä tekee opiskelija, työpaikan ja oppilaitoksen edustajat sekä oppisopimuksia hallinnoiva viranomainen eli lähinnä oppisopimuskeskukset. Oppisopimuskoulutusta ohjaa laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta, laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä työsopimuslaki.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen. Siihen sovelletaan alan työehtosopimuksessa määriteltyjä työehtoja.

Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen yrittäjän ja oppisopimuspalvelujen välillä. Virkamiehen oppisopimus perustuu virkamiehen ja työnantajan väliseen sopimukseen.

Palkan maksu

Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen (TES) mukaisesti. Työnantaja maksaa palkan henkilösivukuluineen. Jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, on työstä maksettava alalla ja paikkakunnalla pidettävä käypä palkka.


Tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta työnantajalla ei ole lakisääteistä palkanmaksuvelvollisuutta. Työnantaja ja opiskelija voivat kuitenkin sopia tietopuolisen opetuksen ajan palkanmaksusta. Tietyillä aloilla, esim. graafisen alan työehtosopimus määrittää palkanmaksuvelvollisuuden. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen koulutuksen ajaksi.

Työssäoppimisjaksot oman työpaikan ulkopuolella, joita tiettyihin tutkintoihin kuuluu, eivät ole tietopuolista opetusta. Näiden jaksojen ajalta opiskelija ja työnantaja sopivat erikseen palkanmaksusta.


Koeaika
Koeaika on TES:in mukainen, kuitenkin enintään neljä kuukautta. Lyhyissä, alle 8 kuukauden sopimuksissa, koeaika on enintään puolet oppisopimusajasta.

Opiskelijan tapaturmavakuutus oppisopimusaikana
Opiskelija kuuluu työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin työssäoloaikana ja palkallisilla tietopuolisen opetuksen jaksoilla.

Lomautus
Määräaikaista työntekijää ei voi yksipuolisin päätöksin lomauttaa.