Hyödyllisiä yhteystietoja

 

Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista ja oikeuksista löytyy oman alan työehtosopimuksesta, oman alan työnantaja- ja työntekijäliitosta ja työsuojelupiireistä. Ohessa on muutamia hyödyllisiä yhteystietoja koulutukseen sekä työsuhteeseen liittyen.

Ammatilliset tutkinnot ja niiden sisältö
www.opetushallitus.fi

Ammatillisen osaamisen arviointi. Valitse oikea tutkinto, arvioi osaamistasi asteikolla 4–1 ja tulosta raportti.
www.osaan.fi

Koulutustiedon internet-palvelu
www.opintopolku.fi

Näyttötutkinnot
www.nayttotutkinnot.fi

TE-toimistojen yhteystiedot
www.mol.fi

Työsuojelupiirien yhteystiedot
www.tyosuojelu.fi

Eri alojen työehtosopimukset
www.finlex.fi/fi/viranomaiset

Ammattitutkintostipendi, aikuisten opintotuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki
www.koulutusrahasto.fi

Kuntoutustuki
www.kela.fi

Valikoima valtionhallinnon ja kuntien lomakkeita (esim. työsopimusmalli) ja sähköisiä asiointipalveluita
www.suomi.fi/asiointi

Suomen Yrittäjien sivut
www.yrittajat.fi

Osa oppisopimusopiskelusta on mahdollista suorittaa ulkomailla, jolloin ulkomainen opiskelu hyväksytään osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta.
www.cimo.fi/
www.europass.fi