Ammatillisen koulutuksen tutkintotasot

Oppisopimuskoulutuksena on mahdollista suorittaa lähes 400 ammatillista tutkintoa eri koulutusaloilta. Tutkintovaihtoehdoista saa tietoa tutkintoluettelosta, joka löytyy Lomakkeet ja materiaalia -sivulta.


Ammatillinen perustutkinto sopii alalle tulevalle uudelle työntekijälle tai työntekijälle, jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinto antaa laajan perusosaamisen.

Ammattitutkinto sopii kokeneelle alan työntekijöille. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää yleensä alan aikaisempaa ammatillista koulutusta ja noin kolmen vuoden työkokemusta.

Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, joilla on alan pitkä työkokemus. Tutkinnoissa opiskelija osoittaa hallitsevansa alan vaativimmat työtehtävät. Ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista koulutusta sekä noin viiden vuoden työkokemusta.