Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta


Oppisopimuskoulutus on opiskelijoiden, työnantajien, oppilaitosten ja oppisopimuspalvelujen yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka palvelee työnantajien, yrittäjien ja työntekijöiden tarpeita. Koulutus johtaa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Tavoitteena voi olla myös muu lisäkoulutus.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15-vuotias. Yläikärajaa ei ole.

Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä oleville työntekijöille sekä määräaikaiseen työsuhteeseen tuleville uusille työntekijöille. Yrittäjän ja viranhaltijan oppisopimus perustuu koulutussopimukseen oppisopimuspalvelujen kanssa.

Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkavapaalla tai vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 tunnin viikkotyössäoloehtoa.

Oppisopimuksen kesto on neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Opiskelu etenee henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työskennellen. Työssäoppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella alan oppilaitoksessa.