Usein kysyttyä


Palaa otsikoihin

Mistä oppisopimustyöpaikkoja saa?

Opiskelijan tulee hankkia työpaikka itse. Kannattaa kysellä myös työ- elinkeinotoimistosta auki olevia paikkoja, ja jättää omiin työhakutietoihin halukkuus oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoja työ- ja elinkeinotoimiston palveluista saat työministeriön internet-sivuilta.

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Millainen työpaikkaohjaajan täytyy olla?

Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, jonka työnantaja nimeää opiskelijan vastuulliseksi ohjaajaksi työpaikalle. Hän tuntee koulutuksen tavoitteena olevan ammatin ja on perehtynyt tutkintoon. Hänellä on riittävästi aikaa opiskelijalle ja hän on kiinnostunut kouluttamisesta ja oppimistuloksista. Työpaikkaohjaaja on tukija, kannustaja ja ohjaaja. Hän perehdyttää opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekä neuvoo, ohjaa, valvoo ja arvioi työtehtävien suorittamista.

Palaa otsikoihin

Millaista rahallista tukea työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta?

Lisätietoa koulutuskorvauksesta ja palkkatuesta saat Opiskelu-valikon linkistä Rahoitus.

Palaa otsikoihin

Paljonko oppisopimusopiskelijan palkka on?

Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja maksaa palkan henkilösivukuluineen. Jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työnantajan tehtävä on huolehtia siitä, että työstä maksetaan alalla ja paikkakunnalla pidettävä käypä palkka. Lisätietoja eri alojen palkoista saat esim. työsuojelupiireistä ja ammattiliitoista.

Palaa otsikoihin

Mitä kaikkea oppisopimuksella voi opiskella?

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen internet-sivuilta tai oppisopimuspalveluista. Tutkintoluettelon löydät myös sivuiltamme Lomakkeet ja materiaalia –kohdasta.

Palaa otsikoihin

Palaa otsikoihin

Kuka järjestää tietopuolisen opetuksen opiskelijalle?

Oppisopimuspalvelut varaa opiskelijalle paikan alan koulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Jos opiskelijalla on oppilaitosvaihtoehto valmiina, oppisopimuspalvelut varmistaa paikan kyseiseen oppilaitokseen, kun oppisopimus on solmittu. Mikäli oppilaitos edellyttää hyväksyttyä soveltuvuustestiä, se vaaditaan myös oppisopimuskoulutukseen osallistuvilta.

Palaa otsikoihin

Miten oppisopimuskoulutukseen haetaan?

Oppisopimuskoulutukseen ei yleensä ole erillistä hakua vaan koulutus ja oppisopimustyösuhde alkaa, kun oppisopimus on allekirjoitettu. Eri oppilaitoksilla voi olla tutkintoalakohtaisia käytänteitä.

Palaa otsikoihin

Onko oppisopimuskoulutukseen pääsykokeita tai soveltuvuustestejä?

Joihinkin tutkintoihin esim. lähihoitaja, lastenohjaaja tai liikuntapaikkamestari voi kuulua pääsykoe, haastattelu ja/tai soveltuvuustesti. Opiskelija maksaa pääsykokeiden ja soveltuvuustestien kustannukset itse.

Palaa otsikoihin

Kuka maksaa ammattipassin?

Opiskelija maksaa itse ammattipassin. Myös työnantaja voi myös osallistua ammattipassin kustannuksiin.

Palaa otsikoihin

En asu Hyvinkää-Riihimäki alueella. Voinko hoitaa oppisopimuskoulutuksen liittyvät asiat Hyria oppisopimuspalveluissa?

Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimuspalvelujen kanssa, jossa opiskelijan fyysinen työyksikkö sijaitsee.

Palaa otsikoihin

Miten toimin, jos en voi oppia kaikkia tutkinnossa vaadittavia taitoja omalla työpaikallani?

Työtehtävien tulee olla tarpeeksi monipuolisia, jotta tutkinnon vaatimusten mukainen työpaikalla tapahtuva koulutus toteutuu. Jos tämä ei ole mahdollista omalla työpaikalla, osan työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta voi suorittaa toisessa työpaikassa tai alan oppilaitoksessa.

Palaa otsikoihin