Oppisopimustyönantajan taloudellinen tuki

Koulutuskorvaus

Jos työnantajalle arvioidaan aiheutuvan kustannuksia oppisopimuskoulutuksesta, koulutuksen järjestäjä voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka suuruus vaihtelee 30-200 €/kk. Koulutuskorvaus on työnantajalle  veronalaista tuloa.

Palkkatuki

Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston päätöksellä maksettava tuki, joka voidaan myöntää tietyin edellytyksin työnantajalle työttömän työntekijän palkkaamiseen. Palkkatuen suuruus vaihtelee mm. sen mukaan, kuin pitkään palkattava henkilö on ollut työttömänä ennen mahdollista palkkaamista. Ota välittömästi yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon ja tarkista palkkatuen määrä sieltä. Palkkatukea haetaan erillisellä TE-toimiston sähköisellä lomakkeella. 

Työttömälle työnhakijalle tehdään työ- ja elinkeinotoimistossa työllistymissuunnitelma ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista. Työnantajan tulee selvittää ennen työsuhteen ja oppisopimuskoulutuksen alkamista tuen myöntämisen perusteet työllistettävän työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lisätietoa TE-palveluista saat osoitteesta www.te-palvelut.fi

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen rahoitus määräytyy samalla tavalla kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. 

Koulutukseen kuuluvat oppilaitoksessa toteutettavat opinnot ovat yrittäjälle maksuttomia. Koulutuskorvausta voidaan maksaa toiselle yritykselle oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Koulutuskorvausta ei omaan yritykseen.

Oppisopimuskoulutuksessa oleva yrittäjä on oikeutettu saamaan opintososiaalisia etuuksia.

Opiskelijalle maksettava palkka ja opintososiaaliset edut

Opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, jonka työnantaja maksaa henkilösivukuluineen. Opiskelija saa maksuttoman opetuksen. 

Kun opetus tapahtuu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä, opiskelijalla on oikeus saada:

  • Päivärahaa 15 € /opetuspäivä

  • Perheavustusta 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
  • Matkakorvaus jokaiselta edestakaiselta matkalta lähiopetukseen, jos matka on yli 10km kotoa tai työpaikalta. Kilometrikorvaus on 1.1.2018 lähtien 0,20 €. 
  • Majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)


Opiskelijalla on oikeus saada etuudet osallistuessaan myös näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Opiskelija voi laskuttaa opintososiaalisia etuja vain oppisopimuksen voimassaoloajalta. Oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen ajalta saadut edut ovat verottomia.

Opintososiaalisten etujen hakemuksessa tulee olla oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan allekirjoitus. Kaikki tiedot on täydennettävä tarkasti, jotta opintososiaaliset edut saadaan maksuun virheettömästi ja nopeasti

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Stipendiä voit hakea jokaisen suorittamasi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Työssäoloaikaa kerryttävät kaikki Suomessa eläkevakuutetut työ- ja virkasuhteet.

Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Etuus on veroton.

Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen www.koulutusrahasto.fi.Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.