Oppisopimusopintojen henkilökohtaistaminen

Koulutukseen hakeutumisvaiheessa opiskelijalle tehdään työtehtäväkartoitus, jonka avulla saadaan tietoa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden kohtaamisesta. Alkukartoituksen avulla saadaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja oppimistarpeista. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen opiskelija ohjataan joko suoraan tutkinnon suorittamiseen tai tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen ja valmistavan koulutuksen kautta tutkintoa suorittamaan.

Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan kootaan:

Henkilökohtainen opiskeluohjelma

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kartoitus- ja suunnitelma

  • Työtehtävät, joita tekemällä opiskelija oppii tutkinnon vaatimia asioita.
  • Opiskelun ja käytönnön työtehtävien soveltaminen työhön.
  • Vastuulliset työpaikkaohjaajat.


Näyttösuunnitelma, tutkintosuoritukset

  • Mitä tutkintoon tai tutkinnon osiin liittyviä tutkintosuorituksia opiskelija tekee.
  • Missä, milloin ja millä tavalla vaadittava ammattiosaaminen osoitetaan.


Tietopuolisen opetuksen suunnitelma

  • Tietopuolisen opetuksen tavoitteet ja opiskelun jaksotus.