Perusedellytykset oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimusopiskelijan työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkavapaalla tai vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 tunnin työssäoloehtoa.

Joillakin aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin ja harjoitteluun.

Tästä linkistä löydät listan tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista.

Lisäksi joillakin aloilla vaaditaan myös rikosrekisteriselvitys. Rikosrekisteriotteen tarkistamisesta vastaa oppilaitos.

Hakeutuminen: Sähköinen taustatietolomake

Täydentäkää alla olevasta linkistä avautuva lomake uutta oppisopimusta varten. Lomakkeessa kysytään sekä opiskelijan että työpaikan/yrityksen taustatietoja. Oppisopimuskoulutukseen ei ole mahdollista hakeutua, jos työpaikan/yrityksen tietoja ei ole.

Avautuvalta sivulta valitaan oppisopimuksen tyyppi eli tavallinen oppisopimus työ-/virkasuhteessa oleville tai jos lähdet itse oppisopimuskoulutukseen yrittäjänä, valitse täppä Tiedot uutta yrittäjän oppisopimusta varten. Mitä tarkemmin lomake on täytetty, sitä paremmin voimme palvella Sinua.

Kun olet täydentänyt kaikki kohdat, paina lopuksi Lähetä-painiketta. Onnistuneesti lähetetystä viestistä ruudulle tulee vastaus: ”Kiitos, lomakkeesi on lähetetty onnistuneesti. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian”. Jos lähetysviestiä ei ilmaannu, täytä puuttuvat kohdat ja lähetä lomake uudelleen.

Klikkaa lomakkeeseen

Kun oppisopimuspalvelut on vastaanottanut taustatietolomakkeen, opiskelija ja työnantajan edustaja saavat sähköpostiinsa pyynnön täyttää työtehtävien kartoitus.

Opiskelija arvioi kartoituksessa nykyistä osaamistaan. Työnantajan edustaja arvioi sitä, mitkä työtehtävät toteutuvat työpaikalla. Tiedot ovat oppisopimuskoulutuksen kannalta oleellisia, jotta koulutuksesta saadaan parhain hyöty.