Perusedellytykset oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimusopiskelijan työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkavapaalla tai vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 tunnin työssäoloehtoa.

Joillakin aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin ja harjoitteluun.

Tästä linkistä löydät listan tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista.

Lisäksi joillakin aloilla vaaditaan myös rikosrekisteriselvitys. Rikosrekisteriotteen tarkistamisesta vastaa oppilaitos.

Hakeutuminen: Sähköinen taustatietolomake

Täydentäkää alla olevasta linkistä avautuva lomake uutta oppisopimusta varten. Lomakkeessa kysytään sekä opiskelijan että työpaikan/yrityksen taustatietoja. Oppisopimuskoulutukseen ei ole mahdollista hakeutua, jos työpaikan/yrityksen tietoja ei ole.

Valitse oppisopimuksen tyypiksi joko tavallinen oppisopimus työ- tai virkasuhteessa olevalle tai jos lähdet yrittäjänä oppisopimuskoulutukseen valitse siinä tapauksessa yrittäjä-linkki. Mitä tarkemmin hakeutumislomake on täytetty, sitä paremmin voimme palvella Sinua.

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt lomakkeen, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi.

Klikkaa lomakkeeseen:

Työ- tai virkasuhde
Yrittäjä