Opiskelijana oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutus voi olla vaihtoehto silloin, kun

 • olet vailla ammatillista peruskoulutusta
 • haluat suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon
 • työnkuvasi muuttuu tai laajenee uudenlaisiin työtehtäviin
 • sinulta puuttuu muodollinen pätevyys ja tarvitset todistuksen ammattitaidostasi
 • uudelleenkoulutus tai alanvaihto on ajankohtaista.


Opiskelijan tehtävät ja vastuut 

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan oppisopimusajalle. Työsopimuslaki määrittää opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

Koska kysymys on koulutuksesta, myös laki (630/1998) ja asetus (811/1998) ammatillisesta koulutuksesta sekä laki (631/98) ja asetus (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta määrittävät osapuolien oikeuksia ja velvollisuuksia.


Opiskelija tekee työtä työnantajalle tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Hän osallistuu tietopuoliseen opetukseen, opiskelee ja arvioi omaa oppimistaan.

Aloitusvaiheessa on tärkeää pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä oppisopimukselta odotetaan?
 • Millainen tavoite koulutukselle asetetaan?
 • Millaiset sitoutumismahdollisuudet vaativaan koulutusprosessiin on olemassa?

Kun edellä mainitut asiat on selvitetty, edetään seuraavasti:
Ota yhteys oppisopimuspalveluihin niin saat lisätietoa

 • tutkinnoista
 • oppilaitoksista
 • koulutuksen rahoituksesta, tuista ja kustannuksista
 • työ- ja koulutuslainsäädäntöön liittyvistä perusasioista ja
 • siitä, miten prosessi etenee tästä eteenpäin.

Mikäli olet työttömänä työnhakijana, ota yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoosi työllisyyssuunnitelman laatimista varten. Tulevalla työnantajalla saattaa olla mahdollisuus hakea palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajalle.